Νόμος 1360/83 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επενδύσεις από Έλληνες εργαζόμενους του εξωτερικού ή ναυτικούς της μεσογειακής και ποντοπόρου ναυτιλίας οι οποίες εμπίπτουν σε μια από τις προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν κατηγορίες απολαμβάνουν τα ευεργετήματα του νόμου αυτού, για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αιτήσεις τους εξετάζονται με προτεραιότητα από τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) Η πλειοψηφία των συμφερόντων της επιχείρησης που αναλάμβανε την επένδυση ανήκει σε Έλληνες, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει τρία τουλάχιστο χρόνια απασχόλησης και συνεχούς εγκατάστασης στο εξωτερικό μέχρι την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή τους στα ευεργετήματα αυτού του νόμου και των οποίων η ίδια συμμετοχή στην επιχείρηση προέρχεται αποδεδειγμένα από εισαχθέν συνάλλαγμα μη υποχρεωτικώς εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για τους Έλληνες ναυτικούς απαιτείται να έχουν συμπληρώσει τριών ετών συνολική υπηρεσία σε πλοία.

 

β) Όλοι οι επενδυτές ενεργούν αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό τους.

 

γ) Ο επαναπατρισμός και η μόνιμη εγκατάσταση των επενδυτών στην Ελλάδα γίνεται το αργότερο μέχρι την ολοκλήρωση των, με βάση το άρθρο αυτό, ενισχυόμενων επενδύσεών τους.

 

δ) Γίνεται ειδική αιτιολογημένη πρόταση από την υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, που δημιουργείται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, προς την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή που γνωμοδοτεί κατά περίπτωση.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.