Ανασγκαστικός νόμος 263/68 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαπίστωσις της συνδρομής των κατά τον παρόντα νόμον απαιτουμένων προϋποθέσεων, δια την εξαγοράν του εκ 52% μεριδίου του Δημοσίου επί των περί ων πρόκειται κτημάτων, ανατίθεται εις Επιτροπή εκ:

 

α) του Οικονομικού Εφόρου Αμύνταιου και

β) ενός δημοσίου μηχανικού δια τα αστικά κτήματα ή ενός γεωπόνου του Δημοσίου δια τα αγροτικά, οριζομένων δι' αποφάσεως του Νομάρχου Φλωρίνης και

γ) του Ειρηνοδίκου ως Προέδρου.

 

2. Εις ην περίπτωσιν εγείρονται δικαστικές αμφισβητήσεις παρά τρίτων, ως προς την προβαλλόμενη υπό τινός άσκηση νομής ή κατοχής επί κτήματος, ούτινος ζητείται η εξαγορά, η Επιτροπή δεν επιλαμβάνεται της περαιτέρω εξετάσεως προ της εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως, που επιλύει τελεσιδίκως την διαφορά.

 

3. Η κατά τ' ανωτέρω Επιτροπή προβαίνει συγχρόνως εις την εκτίμησιν της τρεχούσης αξίας των κτημάτων, ων ζητείται εξαγορά, που συντάσσει πρωτόκολλο καταμετρήσεως και εκτιμήσεως, το οποίον υποβάλλεται εις τον Νομάρχη Φλωρίνης μετά των συγκεντρωθέντων στοιχείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.