Ανασγκαστικός νόμος 2520/40 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αντικείμενο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς προστασία της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η εκτέλεσις δύναται ν' ανατίθεται εις αστυνομικά, υγειονομικά ή άλλα δημόσια όργανα.

 

2. Τα δι' υγειονομικών διατάξεων επιβαλλόμενα μέτρα θέλουν αποβλέπει ιδίως εις την ύδρευση και αποχέτευση, την αποκομιδή απορριμμάτων, την εξυγίανση χώρων δυναμένων ν' αποβούν εστίες αναπτύξεως μολυσματικών νόσων, την υγιεινή εν γένει και καθαριότητα οικιών, ξενοδοχείων, εργοστασίων, καταστημάτων, των δημοσίων ή κοινοχρήστων τόπων και καταστημάτων, την υγιεινή κατάστασιν και καθαριότητα των στα καταστήματα υπηρετούντων υπαλλήλων, τον σταυλισμό των ζώων και την κατεργασία των προϊόντων αυτών, την από υγιεινής απόψεως καταλληλότητα των προς βρώσιν τροφίμων, την λήψη μέτρων υγιεινής και καθαριότητος των μεταφορικών μέσων και των μέσων συγκοινωνίας και την εν γένει λήψη πάντων των μέτρων προς πρόληψη και καταπολέμηση επιδημικών νόσων και προστασία της δημοσίας υγείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.