Ανασγκαστικός νόμος 2344/40 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η θαλάσσια ζώνη περιλαμβάνει τις συνεχόμενες με τον αιγιαλό η τα τυχόν κατασκευασμένα κρηπιδώματα, λεκάνες λιμένων ή προφυλαγμένων όρμων και έκταση ανοικτής θαλάσσης μέχρις αποστάσεως 500 m από των ακτών της χερσαίας ζώνης, της ταύτης περιοριζομένης εκατέρωθεν υπό νοητού τόξου κύκλου, που γράφεται με κέντρο το άκρο της χερσαίας ζώνης και ακτίνα 500 m και περικλείοντος την θαλάσσια έκταση από σημείου του αιγιαλού κειμένου εις απόσταση 500 m από του άκρου της χερσαίας ζώνης μέχρι συναντήσεως της εις απόσταση 500 m από των ακτών της χερσαίας ζώνης, ως ανωτέρω, γραμμής.

 

2. Εν περιπτώσει, καθ' ην τα ύδατα της θαλάσσιας ζώνης είναι αβαθή, επιτρέπεται η επέκτασις ταύτης και πέραν της γραμμής των 500 m και μέχρι συναντήσεως βάθους θαλάσσης 10 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.