Απόφαση y31/15 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

 

β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό,

 

γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

 

δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

 

ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

 

στ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με τον Υπουργό,

 

ζ) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.