Απόφαση y31/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

 

1. α) από τη Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος,

 

β) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, πλην της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,

 

γ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύνολο των υπαγόμενων σε αυτή Υπηρεσιών,

 

δ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύνολο των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή,

 

ε) της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύνολο των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. Οι αρμοδιότητες του παρόντος στοιχείου ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό,

 

στ) από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό,

 

η) από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Τμήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό,

 

θ) από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, των Τμημάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και των Τμημάτων Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων των Επιθεωρήσεων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος και το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών. Οι αρμοδιότητες του παρόντος στοιχείου ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό.

 

2. Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φορέων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

 

α) Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ),

 

β) Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ),

 

γ) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,

 

δ) Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής,

 

ε) Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ), η εποπτεία του οποίου ασκείται από κοινού με τον Υπουργό,

 

στ) Πράσινο Ταμείο, η εποπτεία του οποίου ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.