Απόφαση y-172/16

Απόφαση Υ172/2016: Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Υ172/2016: Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων, (ΦΕΚ 3610/Β/2016), 04-11-2016.

 

Ο Πρωθυπουργός

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίζεται ως εξής:

 

1. Υπουργείο Εσωτερικών,

 

2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,

 

3. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

 

4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,

 

5. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

 

6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

 

7. Υπουργείο Εξωτερικών,

 

8. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

 

9. Υπουργείο Οικονομικών,

 

10. Υπουργείο Υγείας,

 

11. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

 

12. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

 

13. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

14. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,

 

15. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,

 

16. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

 

17. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

 

18. Υπουργείο Τουρισμού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 04-11-2016

 

Ο Πρωθυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.