Απόφαση ed2a/01-294/85

Απόφαση ΕΔ2Α/01/ΦΝ294/1985: Παράταση προθεσμίας εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 1418/1984 για την αναθεώρηση και τις προκαταβολές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΔ2Α/01/ΦΝ294/1985: Παράταση προθεσμίας εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 1418/1984 για την αναθεώρηση και τις προκαταβολές, (ΦΕΚ 49/Β/1985), 30-01-1985.

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984), που προβλέπει ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 8 και 9 (προκαταβολές κ.λ.π.) και του άρθρου 10 (αναθεώρηση) εφαρμόζονται στις συμβάσεις που καταρτίζονται με βάση προσφορές υποβαλλόμενες μετά την 31-12-1984.

 

2. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διαδικασίες διατύπωσης της γνώμης όλων των ενδιαφερομένων επαγγελματικών κ.λ.π. φορέων, για την έκδοση των διαταγμάτων και αποφάσεων που προβλέπονται για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, αποφασίζουμε:

 

1. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 27 παράγραφο 2 του νόμου 1418/1984 προθεσμία της 31-12-1984 για την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφοι 8 και 9 και του άρθρου 10 του ίδιου νόμου παρατείνεται μέχρι των 31-07-1985 οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 1418/1984 εφαρμόζονται στις συμβάσεις που καταρτίζονται με βάση προσφορές υποβαλλόμενες μετά την 31-07-1985.

 

2. Η απόφαση αυτή που θα κυρωθεί με νόμο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 30-01-1985.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.