Απόφαση 78603/85

Απόφαση 78603/3262/1985: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Μυτιλήνης νομού Λέσβου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 78603/3262/1985: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Μυτιλήνης νομού Λέσβου, (ΦΕΚ 708/Δ/1985), 27-11-1985.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Την 30595/1138/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης (ΦΕΚ 250/Δ/1985).

 

4. Το υπ' αριθμόν 624/1985 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του νομού Λέσβου προς το Δήμο Μυτιλήνης.

 

5. Το υπ' αριθμόν 911/1985 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του νομού Λέσβου προς τους αρμόδιους φορείς.

 

6. Την υπ' αριθμόν 84/1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης (νομού Λέσβου).

 

7. Το υπ' αριθμόν 240/1985 έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφερειακής Αναπτύξεως Νήσων Ανατολικού Αιγαίου του Υπουργείου Οικονομίας.

 

8. Το υπ' αριθμόν 10302/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδατικού Δυναμικού - Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

 

9. Το υπ' αριθμόν 513499/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Β τμήμα Β3 του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

10. Το υπ' αριθμόν 3063/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

11. Το υπ' αριθμόν 633/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών.

 

12. Το υπ' αριθμόν 52/3643 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Νήσων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

13. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

14. Οι υπ' αριθμούς 72/1985, 73/1985 και 87/1985 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Λέσβου, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Μυτιλήνης, όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους 4 χάρτες Π - 1.11 και στους 4 χάρτες Π - 1.2, Π - 1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Μυτιλήνης για πληθυσμιακό μέγεθος 26.000 περίπου κατοίκων (πληθυσμός 1987) με:

 

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης (χάρτες Π 1.4) σε εκτάσεις, πυκνοδομημένες (160 ha περίπου) και αραιοδομημένες (130 ha περίπου) συνολικής επιφάνειας 290 ha περίπου (περιλαμβάνεται και η βιοτεχνική ζώνη με 53 ha) και τη δημιουργία τριών πολεοδομικών ενοτήτων και 17 γειτονιών, με μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή δόμησης όπως φαίνονται στο χάρτη Π - 1.4, Π - 1.5 σε κλίμακα 1:10.000 ως εξής:

 

Ενότητα Α

 

Αγία Κυριακή: Πυκνότητα κάτοικοι / εκτάριο 80, συντελεστής δόμησης 1,0.

Πάνω Σκάλα: Πυκνότητα 100 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 1.60.

Κιόσκι - Κουλμπάρα: Πυκνότητα 80 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 1.00.

Άγιος Θεράπων: Πυκνότητα 100 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 1.20.

Άγιος Συμεών: Πυκνότητα 100 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 1.60.

 

Ενότητα Β

 

Καμάρες: Πυκνότητα 80 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 0,80.

Βουναράκι: Πυκνότητα 80 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 0,80.

Λαγκαδά - Λαζαρέτο: Πυκνότητα 80 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 0,80.

Πυργέλια: Πυκνότητα 100 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 1.00.

Καλλιθέα: Πυκνότητα 100 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 1.00.

 

Ενότητα Γ

 

ΒΙΓΝ: Πυκνότητα 100 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 1.00.

Χρυσομαλλούσα: Πυκνότητα 100 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 0,70.

Σουράδα: Πυκνότητα 40 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 0,50.

Χάλικες: Πυκνότητα 40 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 0,70.

Βαρειά - Ακρωτήρι: Πυκνότητα 40 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 0,50.

Κουμικό - Ακλειδιού: Πυκνότητα 40 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 0,50.

Πληγώνι: Πυκνότητα 40 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 0,50.

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων όπως φαίνονται στους χάρτες Π - 1.3.2 - Π 1.2. και Π - 1.11 και ειδικότερα:

 

Η κύρια χρήση του οικισμού να είναι γενική κατοικία.
Αμιγής κατοικία στην περιοχή Καλλιθέας στην περιοχή κάτω από τους Χάλικες, στη Σουράδα καθώς και σε μεμονωμένα οικοδομικά τετράγωνα.
Τη διατήρηση της σημερινής θέσης του κέντρου του οικισμού, δηλαδή τις γειτονιές Αγίου Συμεών, Άγιος Θεράπων, με προεκτάσεις προς την επάνω Σκάλα μέσω της Παλιάς Αγοράς και προς το Νοσοκομείο μέσω της Καβέτσου.
Την αποκέντρωση του λιανικού εμπορίου στα τοπικά κέντρα των γειτονιών.
Τη δημιουργία ζώνης χονδρεμπορίου και βιοτεχνίας στη θέση Ταμπακαυριά - Ουτζά.
Τη διατήρηση ιχθυόσκαλας στα Ταμπακαυριά με παράλληλη διατήρηση των χώρων αποθήκευσης στο φανάρι για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες.
Τη δημιουργία Δημοτικής Αγοράς στη θέση Κουμιδιά.
Τη δημιουργία Διοικητικού Κέντρου στο χώρο από Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι τα μπαζώματα του Μακρύ Γιαλού.
Τη δημιουργία Πυροσβεστικού Σταθμού στην έξοδο της πόλης προς τα Λουτρά.
Την οργάνωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης σε κάθε Πολεοδομική ενότητα είτε με αναμόρφωση των υπαρχόντων διδακτηρίων, είτε με δημιουργία νέων στις περιοχές επέκτασης.
Επέκταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου, Αγίου Θεράποντα, του 4ου Αγίου Συμεών του 8ου Αγίας Κυριακής και δημιουργία καινούργιου στη Χρυσομαλλούσα.
Δημιουργία νηπιαγωγείου σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία.
Επέκταση των Α, Β, Γ, Γυμνασίου Λυκείου δημιουργία νέων στο ΒΙΓΝ και τη Χρυσομαλλούσα.
Τεχνικά Λύκεια δίπλα στο συγκρότημα Γυμνασίων στα Πυργέλια.
Χωροθέτηση τμημάτων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου στα κτίρια καταργουμένων ή μεταφερομένων διδακτηρίων καθώς και σε άλλα υπάρχοντα κτίρια.
Οργάνωση των εγκαταστάσεων πρόνοιας και περίθαλψης ως εξής:

 

α) Τη δημιουργία τριών βρεφονηπιακών σταθμών ένα σε κάθε συνοικία.

β) Αναβάθμιση παιδικών σταθμών Συνοικισμού και Μακρύ Γιαλού και δημιουργία νέων για τις γειτονιές Αγίου Θεράποντα, Κιόσκι, Αγίου

Συμεών, δύο άλλων για τις γειτονιές Καμάρες, Λαζαρέτο - Λαγκάδα - Βουναράκι, ενός στη Χρυσομαλλούσα και 1 - 2 στους Χάλικες Βαρειά - Ακρωτήρι - Πληγώνι - Κουμικό - Ακλειδιού.

 

Εξεύρεση γης για παιδικές χαρές στην πάνω Σκάλα, Λαγκάδα, Καμάρες, Αγία Κυριακή, Καλλιθέα, Χρυσομαλλούσα, Χάλικες.
Επέκταση και βελτίωση του υφισταμένου γηροκομείου.
Συστέγαση των δύο Ορφανοτροφείων και απόδοση του χώρου που ελευθερώνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τη μετακίνηση του Ασύλου Ανιάτων στο Νοσοκομείο.
Τη βελτίωση των εγκαταστάσεων για την περίθαλψη με επέκταση των ΒΙΓΝ και δημιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου.
Τη δημιουργία νέων αθλητικών πυρήνων στην Αγία Κυριακή (Τύπου Β) και στα Πυργέλια (τύπου Α) στο χώρο των Γυμνασίων).
Επίσης στα σχολικά συγκροτήματα Χρυσομαλλούσας και Ακαδημίας
Διατήρηση των υφισταμένων στον Ταρλά και επέκταση των εγκαταστάσεων στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης.
Τη διαμόρφωση ελεύθερων χώρων και αστικού πράσινου διάσπαρτα στις γειτονιές.
Την ένταξη πολιτιστικών λειτουργιών στον αστικό ιστό με χρησιμοποίηση υπαρχόντων κτισμάτων που θα αναστηλωθούν ή θα επισκευαστούν αφού αποδεσμευτούν από τη σημερινή τους χρήση.
Την αναστήλωση και αξιοποίηση του Κάστρου και του Αρχαίου Θεάτρου, του Τούρκικου Λουτρού, Κτιρίου, Χαλίμ Μπέη, παλιού Δημαρχείου, Βαλιδέ Τζαμί, Γενή Τζαμί.
Την ανάπτυξη τουρισμού και αναψυχής στους χώρους του Βορείου λιμανιού με τη δημιουργία μικρής μαρίνας, την εξυγίανση της πλαζ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της περιοχής Τσαμάκια.
Δημιουργία ζώνης αναψυχής στα μπαζώματα Μακρύ Γιαλού, τη Σουράδα, την παραθαλάσσια ζώνη κάτω από το Ξενία.
Τη μεταφορά των νεκροταφείων Χάλικα και Χρυσομαλλούσας σε περιοχή εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου και μελλοντικά και του νεκροταφείου Αγίας Κυριακής.
Τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή μπαζώματα στο Μακρύ Γιαλό και οργάνωση της αστικής συγκοινωνίας με το σύστημα ρουλεμάν. Μεταφορά του αμαξοστασίου αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας στη βιοτεχνική ζώνη.
Απομάκρυνση των αποθηκευτικών χώρων από το Νότιο λιμάνι.
Χρήση της αποβάθρας των μπαζωμάτων για εξυπηρέτηση μικρών επιβατικών και τουριστικών σκαφών.
Τη δημιουργία λιμανιού στα Ταμπακαριά για την εξυπηρέτηση της ιχθυόσκαλας και της βιοτεχνικής ζώνης που προβλέπονται Βόρεια της πόλης.
Την αναβάθμιση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και τη δημιουργία νέων όπου απαιτούνται (πίνακες Α - 11.2.1 Α - 11.2.3. και 1 - 11.6) και συγκεκριμένα στις γειτονιές Αγία Κυριακή, Καμάρες, Λαζαρέτο, Λαγκαδά, Βουναράκι, Πυργέλια, Καλλιθέα, ΒΙΓΝ, Σουράδα, Χάλικες, Βαρειά - Ακρωτήρι, Πληγώνι, Ακλειδιού, Κουμικό, δημιουργία πλατειών.
Δημιουργία τοπικών κέντρων λιανικού εμπορίου στους Χάλικες, Βαρειά, Ακρωτήρι, Πληγώνι, Κουμικό, Ακλειδιού.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους, με προοπτική το έτος 1987 των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή, σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α - 11.2.1 Α - 11.2.3 και Α - 11.6.

 

δ) Τον καθορισμό ζωνών:

 

1. Οικονομικών, θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως δείχνονται στους δύο χάρτες Π. 1.7 και στο χάρτη Π - 1.8 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

Ζώνη ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στην περιοχή της κεντρικής αγοράς (εκατέρωθεν οδού Ερμού) στην περιοχή που προτείνεται για διοίκηση τα μπαζώματα του Μακρύ Γιαλού και στα Ταμπακαριά.
Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) στην περιοχή πίσω από το Νοσοκομείο.
Περιοχών ανάπλασης στην Παλαιά Αγορά, γύρω από το Κάστρο και στο Βόρειο λιμάνι, στο αρχαίο θέατρο και στην περιοχή των μπαζωμάτων.
Περιοχών περιβαλλοντικής εξυγίανσης, στα Ταμπακαριά, στην Αγία Κυριακή μέχρι και το λατομείο της Δυτικής εξόδου της πόλης. Στο συνοικισμό της Αγίας Κυριακής. Στο Λατομείο του δρόμου προς τα Λουτρά. Την ακτή από Μακρύ Γιαλό μέχρι Νεάπολη. Την περιοχή μεταξύ Ακλειδιού - Κουμικό - Βαρειά - Ακρωτήρι.

 

2. Νέων αναπτυξιακών ζωνών και ζωνών εξυγίανσης κατοικίας όπως φαίνονται στους δύο χάρτες Π - 1.6.1 και στο χάρτη Π - 1.6.2 σε κλίμακα 1:10.000, δηλαδή δημιουργία ζωνών λιανικού εμπορίου στο κέντρο της πόλης και στις γειτονιές, ζώνης χονδρεμπορίου και βιοτεχνικό πάρκο στην περιοχή Ουτζά, δημιουργία ζωνών τουριστικής ανάπτυξης, στο βόρειο λιμάνι γύρω από το κάστρο, στο αρχαίο θέατρο, το Μακρύ Γιαλό, την παραθαλάσσια ζώνη από το Ξενία μέχρι Βαρειά και στη Βαρειά.

 

Δημιουργία ζώνης προγράμματος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για την παροχή έτοιμης κατοικίας (ΠΕΣ) στην περιοχή Χρυσομαλλούσας.

 

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στο χάρτη Π - 1.9, σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

 

Για την προστασία γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και δασικών εκτάσεων στη ζώνη οικιστικού ελέγχου.
Για την προστασία των ακτών από τον Καρά Τεπέ, την περιοχή Καλαμάρι, το βόρειο λιμάνι, μέχρι τις κάτω από το κάστρο και την πλαζ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Επίσης της ακτής από τη Σουράδα μέχρι και τη Νεάπολη.
Για την προστασία χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος, του αρχαίου θεάτρου και του Κάστρου.
Για την κήρυξη ζώνης προστασίας αρχιτεκτονικών συνόλων στη Σουράδα και το κέντρο της πόλης από Πάνω Σκάλα, Κιόσκι, Κουλμπάρα, μέχρι Άγιο Κωνσταντίνο.
Την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων Καλαμάρη.
Την ανάπτυξη - φύτευση πρασίνου στους ελεύθερους χώρους του εργοστασίου Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που παραμένει στη θέση που λειτουργεί σήμερα.
Την απομάκρυνση των σφαγείων.

 

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτη δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π - 2.1.1, Π - 2.1.2, Π - 2.2.2. Π - 2.3.2, Π - 2.4.2, Π - 2.6.2 και Π - 2.7.2 σε κλίμακα 1:25.000, 1:10.000, 1:10.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:5.000 αντίστοιχα και ειδικότερα:

 

1. Την οργάνωση των δικτύων χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών όπως φαίνεται στο χάρτη Π - 2.1.2 με βασικότερες παρεμβάσεις:

 

Δημιουργία περιφερειακής παρακαμπτηρίου οδού στο βόρειο τμήμα που θα συνδέει τη βιοτεχνική ζώνη με την Εθνική οδό προς Καλλονή.
Δημιουργία περιφερειακής παρακαμπτηρίου οδού στο νότιο τμήμα που θα συνδέει τη νότια περιοχή της πόλης (Βαρειά, Ακρωτήρι) και κυρίως το αεροδρόμιο με την οδό προς Λουτρά.
Διάνοιξη συλλεκτήριου οδού από το εργοστάσιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, προς το σημερινό σκουπιδότοπο στον οποίο προβλέπεται να δημιουργηθεί Αθλητικό Κέντρο.
Διαβάθμιση της εσωτερικής κυκλοφορίας του οικισμού σε συλλεκτήρες και τοπικό οδικό δίκτυο.
Σύνταξη ειδικής μελέτης για τοπικές βελτιώσεις του υπάρχοντος δικτύου κυρίως στην περιοχή της παλιάς πόλης (Θεόκριτου).
Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων.
Δημιουργία χώρων στάθμευσης στην περιοχή Μπαζώματα στο Μακρύ Γιαλό και οργάνωση της αστικής συγκοινωνίας με το σύστημα ρουλεμάν.
Μεταφορά αμαξοστασίου αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας στη βιοτεχνική ζώνη.
Αξιοποίηση του βορείου λιμανιού με μικρή Μαρίνα, απομάκρυνση των αποθηκευτικών χώρων από το νότιο λιμάνι, χρήση της αποβάθρας των μπαζωμάτων για μικρά επιβατικά και τουριστικά σκάφη.
Δημιουργία λιμανιού στα Ταμπακούρια για την εξυπηρέτηση της ιχθυόσκαλας που χωροθετείται εκεί και της βιοτεχνικής περιοχής.

 

2. Δίκτυο ύδρευσης. Απαιτείται να χωρισθεί το δίκτυο σε 6 ζώνες ύδρευσης (χαμηλή, μεσαία, υψηλή, νότια ζώνη, Άνω Χάλικα, ζώνη Κάτω Χάλικα) και επεκτάσεις του υπάρχοντος δικτύου.

 

3. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων - αντιπλημμυρική προστασία - απορρίμματα.

 

Ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού δικτύου ακαθάρτων.

 

Προτείνεται η επιλογή της θέσης Μαυροβούνι (Καρά - Τεπέ) για την κατασκευή εγκαταστάσεων δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων.

 

4. Ενεργειακό και Τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

 

Λειτουργία περιμετρικού βρόγχου μέσης τάσης 20 kW στα όρια του σχεδίου πόλης 1987 και κατασκευή 40 περιφερειακών υποσταθμών μέσης τάσης για την αντιμετώπιση της τοπικής ηλεκτρικής ζήτησης στην επέκταση της πόλης.

 

Δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου 6000 παροχών με επεκτάσεις του υπάρχοντος δικτύου.

 

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια - προστασία όπως φαίνονται στους χάρτες Π - 3.2 και Π - 3.1.1 σε κλίμακα 1:10.000 και 1:25.000 αντίστοιχα και ειδικότερα:

 

Δημιουργία ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης.
Διατήρηση των υπαρχόντων σημείων υδροληψίας και δημιουργία νέων στην υπάρχουσα πόλη καθώς και στις επεκτάσεις.
Κατανομή σε όλη την επέκταση του οικισμού των χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού σε περίπτωση θεομηνιών.
Σύνταξη γεωλογικών μελετών για αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στο Κάστρο, Ξενία, Μακρύ Γιαλό.

 

Ε. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω χαρτών και 3 πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 18603/1985 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

 

2. Μέσα στην περιοχή του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδεις που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.78603.85.1

a.78603.85.2

a.78603.85.3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-11-1985

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.