Απόφαση 69269/90 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Α Κατηγορία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες της ομάδας Ι του άρθρου 4 καθορίζεται στο πίνακα 1 του άρθρου 16.

 

2. Το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες της Ομάδας ΙΙ καθορίζεται στον πίνακα 2 του ίδιου ως άνω άρθρου.

 

3. Αν από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπονται σε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες ειδικότερα στοιχεία, τα στοιχεία αυτά αποτελούν συμπλήρωμα του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παρόντος κεφαλαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.