Απόφαση 64975/85

Απόφαση 64975/2859/1985: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ναυπλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 64975/2859/1985: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ναυπλίου, (ΦΕΚ 569/Δ/1985), 31-10-1985.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Την 30010/1030/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ναυπλίου (ΦΕΚ 220/Δ/1985).

 

4. Την 16/1984 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου.

 

5. Τα 0-11488/1984 και 0-11959/1984 έγγραφα του τμήματος πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς τους αρμόδιους φορείς.

 

6. Το 3668/1984 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας του Νομού Αργολίδας.

 

7. Έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

8. Το ΕΜΝΕ/Φ.5/2162/1984 έγγραφο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

 

9. Το από Ιούνιο 1984 της Διεύθυνσης Υδατικού Δυναμικού, Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

 

10. Το ΕΒΠΔΣΕ Φ5.1/3301/1984 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

11. Το 450 Φ.104.15/1984 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου.

 

12. Το 15-05-1984 έγγραφο της Τεχνική Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχίας Αργολίδος.

 

13. Το 434180/Φ.834-14/2/1984 του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

14. Το 504/372593/1984 έγγραφο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

15. Το Φ.917/1353/1984 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

16. Το ΥΠΠΕ/2ηΕΝΜ/Φ04-α/356/1984 της 2ης Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

 

17. Το 0.1733/ΠΕ/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αργολίδας.

 

18. Το 529660/1984 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

19. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

20. Την 7/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αργολίδας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλίου (Νομού Αργολίδας) όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000.

 

Κυρίως το παραπάνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 11.000 μονίμων κατοίκων (πληθυσμός 1987) με:

 

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες και την ένταξη σε σχέδιο πόλης πυκνοδομημένης περιοχής προϋφιστάμενης του 1923 συνολικής επιφάνειας 500 στρεμμάτων και τη δημιουργία 5 πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών με τα παρακάτω μέσα μεγέθη μικτής πυκνότητας οικήσεως και συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.4 και Π-1.5 σε κλίμακα 1:5.000.

 

1. Παλιά πόλη: 200 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 2,10

2. Πρόνοια: α) εντός σχεδίου 150 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 1,60

β) εντός σχεδίου 75-65 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 0,8-0,6

3. Βυζάντιο: 150 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 1,60

4. Νέα Πόλη: α) εντός σχεδίου 110 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 1,20

β) εκτός σχεδίου 75-65 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 0,8-0,6

5. Τμήμα Άριας: 65 κάτοικοι / εκτάριο, συντελεστής δόμησης 0,60

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και Π-1,2, Π-1.3.2 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

Τη χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών της πόλης στο σημερινό κέντρο πόλης (Κεντρικό Ναύπλιο και τμήμα της Παλιάς Πόλης).

 

Τη δημιουργία τοπικών κέντρων γειτονιάς κατά κύριο λόγο στους βασικούς άξονες και στην κεντρική πλατεία κάθε γειτονιάς.

 

Τη χωροθέτηση κοινωνικού εξοπλισμού:

 

1. Επιπέδου γειτονιάς με:

 

1)α. Πρόβλεψη για κάθε γειτονιά δημοτικού σχολείου, νηπιαγωγείου, βρεφονηπιακού σταθμού, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, παιδικής χαράς και ελευθέρων χώρων.

 

1)β. Χωροθέτηση μικρών αθλητικών πυρήνων σε συνδυασμό με τις μονάδες εκπαίδευσης και πρόνοιας, με τους ελεύθερους χώρους και τους χώρους πρασίνου.

 

1)γ. Διατήρηση του εγκεκριμένου χώρου σταδίου και επέκτασή του για την κατασκευή κολυμβητηρίου.

 

2. Επιπέδου πόλης με:

 

2)α) Διατήρηση των δύο εγκεκριμένων χώρων Γυμνασίου, Λυκείου.

 

2)β) Διατήρηση του εγκεκριμένου χώρου νοσοκομείου με επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

2)γ) Χωροθέτηση των λειτουργιών πρόνοιας (ορφανοτροφείο, οικοτροφείο, κέντρο προστασίας αναπήρων) στους χώρους που ανήκουν σήμερα στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας.

 

2)δ) Διατήρηση του γηροκομείου της πόλης στο προβλεπόμενο για τη χρήση αυτή οικοδομικό τετράγωνο της Νέας Πόλης.

 

2)ε) Καθορισμό ελεύθερου χώρου στην περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και σύνδεση του με τις πλατείες Καποδίστρια, Τριών Ναυάρχων, το πάρκο της πόλης, την ακτή Μιαούλη καθώς και με το χώρο που βρίσκεται νότια της 25ης Μαρτίου διαμορφώνοντας το βασικό πνεύμονα πρασίνου και υπαίθριας αναψυχής της πόλης.

 

2)στ) Χωροθέτηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στους χώρους, στους οποίους ήδη στεγάζονται (Παλαμήδης, Εργατοϋπαλληλικό κέντρο, Λαογραφικό και Αρχαιολογικό Μουσείο, Ωδείο). Καθώς επίσης στο παλιό Τελωνείο, στο παλιό κτίριο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και στο τζαμί της πλατείας Συντάγματος.

 

Τον καθορισμό βασικού πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου, κατά μήκος δύο βασικών αξόνων της πόλης της οδού Ασκληπιού και των παλιών σιδηροδρομικών γραμμών.

 

Την χωροθέτηση των διοικητικών λειτουργιών στο οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας Δερβανακίων και Πολυζωίδη καθώς και σε κτίρια της παλιάς πόλης.

 

Την χωροθέτηση βιοτεχνικού Πάρκου και χονδρεμπορίου στο βόρειο τμήμα της πόλης.

 

Την εγκατάσταση βιοτεχνικών μη οχλούντων εργαστηρίων (εργαστήρια κατασκευών και επισκευών μικρών αντικειμένων) στις περιοχές γενικής κατοικίας.

 

Την ανάπτυξη καταστημάτων, εκθέσεων (αυτοκινήτων επίπλων μηχανημάτων) κατά μήκος του άξονα της οδού Άργους.

 

Την δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων μέχρι και 100 κλινών στις περιοχές γενικής κατοικίας.

 

Την απαγόρευση νέων τουριστικών μονάδων καταστημάτων τουριστικών ειδών, εστιατορίων και αναψυχής στις περιοχές γενικής κατοικίας της Παλιάς Πόλης.

 

Την χωροθέτηση του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων στο χώρο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και τη διατήρηση του σημερινού σταθμού στην Παλιά Πόλη σαν στάση.

 

Την επέκταση του σημερινού λιμανιού βορειότερα και την οργάνωση σκάλας για σκάφη αναψυχής.

 

Την χωροθέτηση σταθμού μεταφορών στη ζώνη του λιμανιού με τη δημιουργία ενιαίων εγκαταστάσεων για πλοία τραίνα φορτηγά και υπεραστικά λεωφορεία.

 

Την ανάπτυξη νέου Νεκροταφείου σε Δημοτική έκταση βορειοανατολικά του οικισμού της Αγίας Κυριακής.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση με βάση την προβλεπόμενη για το 1987 πληθυσμιακή χωρητικότητα των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή και κεντρικές λειτουργίες επιπέδου πόλης, και την κατανομή των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή και κεντρικές λειτουργίες στις πολεοδομικές ενότητες όπως φαίνονται στους πίνακες Α.11.2.1 και Α.11.2.2.

 

δ) Την οργάνωση της μεταφορικής υποδομής του οικισμού όπως φαίνεται στους χάρτες Π.2.1.1 σε κλίμακα 1:25.000 και Π.2.1.2 σε κλίμακα 1:50.000 με βασικότερες παρεμβάσεις:

 

Βελτίωση του κύριου οδικού δικτύου με διαπλάτυνση των τριών βασικών αξόνων Ναύπλιο - Άργος - Κόρινθος, Ναύπλιο - Επίδαυρος - Κόρινθος και Ναύπλιο - Νέα Κίος.
Επαναλειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής στη νέα της θέση.
Οργάνωση της ζώνης μεταφορών (λιμάνι τραίνο υπεραστικά λεωφορεία και φορτηγά).
Δημιουργία παρακαμπτηρίου άξονα της πόλης που αρχίζει έξω από τα Διοικητικά όρια βόρεια της πόλης και διαγράφοντας κατεύθυνση από Δυτικά προς Ανατολικά συναντά την οδική προσπέλαση Ναύπλιο - Επίδαυρο στο σημείο της παράκαμψής της προς Τολό.

 

ε) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών (τρόποι ανάπτυξης) όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.7 σε κλίμακα 1:10.000 και Π-1.8 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Οικονομικά κίνητρα για την μετεγκατάσταση οχλουσών μονάδων βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου από το κέντρο της πόλης στο προτεινόμενο βιοτεχνικό πάρκο.
Οικονομικά και πολεοδομικά κίνητρα για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης σε ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα του κέντρου.
Καθορισμός Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) σε ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής Κούρτη που θα χρησιμοποιηθεί ως δημοτικό κοινωνικό πρόγραμμα κατοικίας.
Καθορισμός ζώνης ειδικής οικονομικής ενίσχυσης (ΖΕΕ) για την επισκευή παλαιών σπιτιών της πρόνοιας.
Καθορισμός ζώνης ειδικών κινήτρων στην περιοχή του λιανικού εμπορίου στο κέντρο της πόλης.
Κανονιστικοί όροι δόμησης (ΖΚΟ) στις περιοχές επέκτασης.
Θέσπιση ΖΑΣ σε τομείς του ισχύοντος σχεδίου για την μεταφορά του συντελεστή δόμησης από την παλιά πόλη με στόχο τη διατήρηση των παραδοσιακών κτιρίων.

 

στ) Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών και ζωνών προγραμμάτων παροχής έτοιμης κατοικίας καθώς και προγραμμάτων κατοικίας με συνεταιριστική δόμηση όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.6.1 και Π-1.6.2 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

Αναπτυξιακή ζώνη λιανικού εμπορίου στην περιοχή κέντρου πόλης.
Αναπτυξιακή ζώνη βιοτεχνίας και χονδρεμπορίας στη βόρεια είσοδο της πόλης.
Ζώνες νέων προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας για οικιστικά προγράμματα από τον Δήμο, Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και συνεταιρισμούς στις περιοχές.

 

1. Ανατολικά της οδού Ναυπλίου - Άργους.

2. Βόρεια του Κούρτη και κατ' επέκταση προς βορρά των εργατικών κατοικιών.

3. Στην Άρια νότια του δρόμου προς Μονή Παναγιάς.

4. Σε δημόσια οικόπεδα στην περιοχή του σχεδίου πόλης.

 

Β. Την πρόταση λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.9 και Π-1.10 σε κλίμακα 1:10.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

 

α) Ο καθορισμός ζωνών προστασίας όπως:

 

Ζώνη περιβαλλοντικής εξυγίανσης - αναβάθμισης μεταξύ της οδού Νέας Κίου και της θάλασσας.
Ζώνη προστασίας και ανάδειξη σε όλη τη χερσόνησο της Παλιάς Πόλης το πάρκο του σιδηροδρομικού σταθμού και τις υπώρειες του λόφου του Παλαμηδιού.

 

β) Τα μέτρα προστασίας όπως:

 

Άμεσος έλεγχος των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων και εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.
Έρευνα της σχέσης των απορροών των γεωργικών εδαφών με την θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα και έλεγχο της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων.
Έλεγχο των αποβλήτων των πλοίων που προσαράζουν στο λιμάνι.
Αυστηρή παρακολούθηση του τρόπου και χρόνου αλιείας.
Διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειμάρρων ώστε να μειωθεί η μεταφορά και η απόθεση στερεών υλικών κατά μήκος του υγροτόπου των παρακτίων υδάτων.
Έλεγχος των επιχωματώσεων των παρακτίων υδάτων.

 

γ) Προτάσεις για βελτίωση και αύξηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου όπως:

 

Φυτοτεχνική διαμόρφωση όλων των κοινόχρηστων και των κοινωφελών χώρων.
Εγκατάσταση δενδροστοιχιών στους δρόμους που έχουν το απαιτούμενο πλάτος.
Επέκταση και βελτίωση της ποικιλίας χλωρίδας του Άλσους της Αρβανιτιάς.
Εγκατάσταση βροχοφύτων κατά μήκος του περιφερειακού της Αρβανιτιάς.
Δημιουργία ζώνης πρασίνου που θα περιλαμβάνει ζώνες φυτεύσεων, αναδασώσεων και φυτοτεχνικών διαμορφώσεων και θα περιβάλλει την πόλη από βορρά βορειανατολικά και ανατολικά.
Αναδάσωση του λόφου του προφήτη Ηλία.

 

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.2, Π-2.3.2, Π-2.4.2, Π-2.6.2.2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

1. Δίκτυο ύδρευσης:

 

Δημιουργία μονάδας επεξεργασίας και διυλίσεως του νερού κοντά στις δεξαμενές.
Βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης.

 

2. Αποχέτευση.

 

Εκτροπή και διευθέτηση του Πυργιώτικου στο Ραμαντάνη.
Κατασκευή περιφερειακής τάφρου στα ανατολικά, νοτιοανατολικά του Ναυπλίου που να εκβάλλει στη διευθετημένη κοίτη του χειμάρρου Πυργιώτικου.
Διευθέτηση του χειμάρρου Ραμαντάνη από τη συμβολή του Πυργιώτικου μέχρι την εκβολή του.
Οι απορροές από τις πλαγιές του Παλαμηδιού και της Ακροναυπλίας να παραλαμβάνονται στις παρυφές της πόλης από τους κύριους συλλεκτήρες του δικτύου ομβρίων.
Η διάταξη του δικτύου ομβρίων, στην πόλη, να δίνει τη δυνατότητα άμεσης εκβολής των κυρίων συλλεκτήρων μέσα στο λιμάνι.
Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού.

 

3. Ενεργειακό σύστημα

 

Αύξηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού.
Έλεγχος αναμόρφωσης και αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου πόλης. Τοποθέτηση του δικτύου διανομής σε ελεγχόμενο υπόγειο κανάλι στο τμήμα της Παλιάς Πόλης.
Συστηματικότερη χρήση ηλιακών συλλεκτών για παρασκευή ζεστού νερού χρήσης.
Κατασκευή υπογείου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Παλιά Πόλη για μελλοντική χρήση.

 

4. Τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

 

Έλεγχος και βελτίωση του ακραίου δικτύου.
Υπογείωση καλωδίων στην Παλιά Πόλη.
Αλλαγή του τηλεφωνικού κέντρου με νέο.
Ενίσχυση των αναμεταδοτών ΤV/EPT AM/EPT και FM/EPT και τοποθέτηση κεντρικής κεραίας και υπογείου δικτύου κεραιοδότησης για την Παλιά Πόλη.

 

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια - προστασία όπως φαίνονται στους χάρτες Π-3.1.2, Π-3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Κατασκευή νέου Πυροσβεστικού σταθμού στη νέα ζώνη μεταφορών στο λιμάνι.
Τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών κρουνών στην Πόλη και κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου ανεξάρτητου από την ύδρευση, αρχίζοντας από την Παλιά Πόλη.
Οργάνωση χώρων με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για τη συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού.

 

2. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 18 χαρτών και 2 πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν /1985 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

 

3. Μέσα στην περιοχή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

a.64975.85.1

a.64975.85.2

a.64975.85.3

a.64975.85.4

a.64975.85.5

a.64975.85.6

a.64975.85.7

a.64975.85.8

a.64975.85.9

a.64975.85.10

a.64975.85.11

a.64975.85.12

a.64975.85.13

a.64975.85.14

a.64975.85.15

a.64975.85.16

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 07-10-1985

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.