Απόφαση 52618/87

Απόφαση 52618/2608/1987: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Θηβών νομού Βοιωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 52618/2608/1987: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Θηβών νομού Βοιωτίας, (ΦΕΚ 1011/Δ/1987), 13-10-1987.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1658/1987 (ΦΕΚ 27/Α/1987) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2.

 

4. Την 86531/3673/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κίνηση διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Θήβας Νομού Βοιωτίας (ΦΕΚ 6/Δ/1986).

 

5. Τα 5555/356/1986 και 4957/1986 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Βοιωτίας προς τους αρμοδίους φορείς.

 

6. Τα 417480/10/1986 και 512506/1987 έγγραφα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος - Διεύθυνση Οργάνωσης Μελετών και Προγραμματισμού.

 

7. Το 132/1986 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ).

 

8. Τα 2399/1986 και 630/1987 έγγραφα της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Βοιωτίας.

 

9. Τα 468/1986 και 73/1987 έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού Θ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

 

10. Το Π/1048/1986 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Υπηρεσία Περιφέρειας Ανάπτυξης Ανατολικής Στερεάς και Νήσων Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

11. Το 355/1986 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας.

 

12. Το 436Φ.704.1/1986 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών.

 

13. Το ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1.Φ09/4957/213/1987 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

14. Το 4589/ΔΟΤΜ/278/1987 έγγραφο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών.

 

15. Το 767/1987 του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενεργείας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Υδάτινου Δυναμικού και Φυσικών Πόρων.

 

16. Το ΒΜ1/194/1987 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (ΒΜ1) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

17. Τις 128/1986, 147/1986 και 160/1986 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβών.

 

18. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

19. Την 33/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, Νομαρχίας Βοιωτίας.

 

20. Την 71/1987 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) του οικισμού Θήβας (Νομού Βοιωτίας) όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Θήβας για πληθυσμιακό μέγεθος περίπου 37.000 κατοίκους με:

 

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις αραιοδομημένες συνολικής επιφανείας 15 στρεμμάτων καθώς και την επέκταση του σχεδίου για χρήση περίθαλψης πρόνοιας και εκπαίδευσης έκταση 40 στρεμμάτων περίπου με τη δημιουργία 7 πολεοδομικών ενοτήτων (Πυρί, Πινδάρου, Συνοικισμός, Άγιοι Θεόδωροι, Καδμεία, Κολωνάκι – σφαγεία, Τάχι) μέση πυκνότητας 167, 152, 157, 157, 190, 163, 148 κατοίκων / ha και μέσου συντελεστή δόμηση κατά πολεοδομική ενότητα 1,00, 0,90 1,00, 0,95, 1,35, 1,00, 0,8 αντίστοιχα όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.4, Π.1.5 και Π.1.11.

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.2, Π.1.3.2, Π.1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Τη γενική κατοικία σαν κύρια χρήση του οικισμού.
Τη διατήρηση των κεντρικών λειτουργιών στη σημερινής τους θέση και τη δημιουργία τοπικών κέντρων σε κάθε γειτονιά.
Οργάνωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης σε κάθε πολεοδομική ενότητα είτε με επέκταση των υπαρχόντων διδακτηρίων είτε με χωροθέτηση νέων στις περιοχές επέκτασης.
Χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκπαίδευσης περίθαλψης και πρόνοιας στην περιοχή επέκτασης βόρεια του συνοικισμού Τάχι έκτασης 40 στρεμμάτων περίπου.
Δημιουργία Κέντρου Υγείας ή ΚΑΠΗ στο χώρο του υφισταμένου νοσοκομείου.
Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης με την απόδοσή του κύρια στους πεζούς με τη δημιουργία χώρων συνάθροισης αναψυχής και πολιτιστικών λειτουργιών με την τόνωση των εμπορικών λειτουργιών με την αναβάθμιση της κατοικίας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται σ' αυτό και την ένταξή τους στη ζωή του κέντρου.
Ανέγερση του πολιτιστικού κέντρου της πόλης και επέκταση του Μουσείου.
Μεταφορά του σταθμού ΚΤΕΛ και χωροθέτησή του στη συμβολή των αξόνων βορά νότου και ανατολής δύσης έκτασης 6 στρεμμάτων περίπου.
Αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και οργανική ένταξή τους στις μορφωτικές πολιτιστικές λειτουργίες του κέντρου.
Ανακαίνιση της Δημοτικής αγοράς καθώς και αξιόλογων κτιρίων και κτιριακών συνόλων.
Σύνδεση των διαφόρων λειτουργιών και ανάδειξή τους με πεζοδρόμησης της οδού Επαμεινώνδα.
Αξιοποίηση των 5 λόφων με τη δημιουργία δημοτικού αναψυκτηρίου στο Πούρο και χώρων πρασίνου στο Καστελιά, Αμφείο, Ισμήνιο, Κολωνάκι που παράλληλα θα αποτελούν και αρχαιολογικούς χώρους.
Αξιοποίηση των πρανών και ρεμάτων με τη δημιουργία χώρων πρασίνου όπου θα συνυπάρχουν παιδικές χαρές γήπεδα αθλοπαιδιών, λαϊκή αγορά, εμποροπανήγυρη κ.λ.π.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους για το έτος στόχο των αναγκών σε γη για κοινωνικής υποδομή επιπέδου πόλης όπως αναφέρεται στους πίνακες Α.11.2.1)α και Α.11.6.

 

δ) Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στους χάρτες Π.2.1.1. και Π.2.1.2 σε κλίμακα 1:25.000 και 1:5.000 αντίστοιχα.

 

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

 

Διατήρηση των προσπελάσεων στον οικισμό όπως λειτουργούν σήμερα με τις απαραίτητες βελτιώσεις.
Διαπλάτυνση της Ε.0.1. με διαμόρφωση διατομής αυτοκινητοδρόμων διπλού κλάδου.
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου Ελευσίνας - Κάζας - Θηβών και τροποποίηση της χάραξης της Ε.0.1 στο σημείο συμβολής της με τον εν λόγω αυτοκινητόδρομο ώστε να απομακρυνθεί από την Υλίκη με σκοπό την προστασία της λίμνης.
Κατασκευή νοτιοδυτικής και νοτιοανατολικής παρακαμπτηρίου και νέας αρτηρίας παραπλεύρως της σιδηροδρομικής γραμμής από τη νότια πλευρά που εξασφαλίζει τη διασύνδεση του δυτικού σκέλους της Ε.0.3 με την Ε.0.44.
Διατήρηση της σιδηροδρομικής γραμμής με παράλληλη βελτίωσή της και κατασκευή ανισόπεδου κόμβου της σιδηροδρομικής γραμμής με την οδό προς τον κόμβο Ε.0.1 και Μουρίκη.
Συμπλήρωση και βελτίωση του οδικού δικτύου μέσα στον οικισμό και γενικά στην οργάνωση του εσωτερικού οδικού δικτύου με σύστημα συλλεκτήριων και τοπικής σημασίας δρόμων.
Την κατασκευή 2 κεντρικών χώρων στάθμευσης.
Την πεζοδρόμηση της κεντρικής οδού Επαμεινώνδα.

 

ε) Τον καθορισμό ζωνών.

 

Οικονομικών και θεσμικών και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1.7 και Π.1.8 σε κλίμακα 1:50.000 και ειδικότερα:

 

Ανάπλαση του προσφυγικού συνοικισμού.
Διατήρηση Ζώνης Αγοράς Συντελεστού (ΖΑΣ) στις γειτονιές Πυρί Πινδάρου Άγιοι Θεόδωροι.
Διατήρηση Ζώνης από την οποία μεταφέρεται Σ.Δ στις ΖΑΣ που βρίσκεται στο κέντρο της Καδμείας.
Ζώνη Ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στα τοπικά κέντρα των πολεοδομικών ενοτήτων Πυρί Πινδάρου Συνοικισμός Άγιοι Θεόδωροι, Κολωνάκι - Σφαγεία, Τάχι.

 

2. Ζωνών εξυγίανσης κατοικίας όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.6.2

 

Ζώνη προγραμμάτων κατοικίας με ανάπλαση (ΠΚΑ) στην περιοχή του προσφυγικού συνοικισμού.

 

Β. Την πρόταση λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στο χάρτη Π.1.9 σε κλίμακα 1:25.000.

 

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

 

Προστασία της λίμνης Υλίκης.
Προστασίας της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

 

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.2., Π-2.3.2, Π-2.4.2, Π-2.6.2. και Π-2.7.2 και ειδικότερα:

 

α) Ύδρευση αποχέτευση (χάρτες Π-2.2.2, Π-2.3.2, Π-2.4.2)

 

Αύξηση της παροχής νερού κατά 4.000 m3/ημέρα για να καλυφθούν οι ανάγκες της επόμενης εικοσαετίας.
Δημιουργία αποχετευτικού δικτύου και σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων του οικισμού και των βιομηχανιών συνολικής δυναμικότητας 9.000 m3/ημέρα.

 

β) Ενεργειακό σύστημα (χάρτης Π.2.6.2)

 

Αύξηση της ισχύος των υποσταθμών που τροφοδοτούν τον οικισμό.
Σταδιακή επέκταση του υπογείου δικτύου σ όλο τον οικισμό με στόχο την αντικατάσταση του εναερίου και την κάλυψη των αδόμητων περιοχών.

 

γ) Τηλεπικοινωνιακό σύστημα (χάρτη Π-2.7.2)

 

Επέκταση της σημερινής χωρητικότητας του κέντρου

 

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια προστασία όπως φαίνονται στους χάρτες Π- 3.1.2, Π-3,2 Π-3.3 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

 

Πύκνωση του δικτύου πυροσβεστικών κρουνών.
Κατανομή σ' όλη την έκταση του οικισμού χώρων συγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού.
Δημιουργία ζωνών πυρασφάλειας.

 

Ε. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 13 χαρτών και 2 πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 52618/1987 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

 

2. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προηγούμενες διατάξεις και έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ολόκληρος φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοσή τους στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσής της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.52618.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 21-08-1987

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.