Απόφαση 48415/86

Απόφαση 48415/1881/1986: Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Κατερίνης και των Κοινοτήτων Σβορώνου και Περίστασης νομού Πιερίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 48415/1881/1986: Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Κατερίνης και των Κοινοτήτων Σβορώνου και Περίστασης νομού Πιερίας, (ΦΕΚ 1089/Δ/1986), 12-11-1986.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Την 30589/1124/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κατερίνης νομού Πιερίας (ΦΕΚ 250/Δ/1985).

 

4. Την 32912/1315/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Περίστασης και Σβορώνου νομού Πιερίας (ΦΕΚ 454/Δ/1986).

 

5. Το 5225/1985 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Πιερίας από τους αρμόδιους φορείς.

 

6. Την 301/1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης.

 

7. Την 62/1985 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σβορώνου.

 

8. Την 62/1985 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Περίστασης.

 

9. Το ΚΠ2376/1285 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, Νομαρχίας Πιερίας.

 

10. Το 70/1985 έγγραφο του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Κατερίνης.

 

11. Το 6279/1985 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Πιερίας της Νομαρχίας Πιερίας.

 

12. Το 3089/Φ.531.19/1985 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

 

13. Το 2330/Φ.151/1985 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πιερίας.

 

14. Το 2845/1985 έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

15. Το ΤΥ4765/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Πιερίας.

 

16. Το 9264/1985 έγγραφο της Οικονομικής Εφορίας Κατερίνης της Νομαρχίας Πιερίας.

 

17. Την από 28-08-1985 έκθεση της Ευκαιριακής Νομαρχιακής Επιτροπής για τη Γεωργία, Κτηνοτροφία και Δάση.

 

18. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

19. Την από 20-02-1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Πιερίας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του δήμου Κατερίνης και των Κοινοτήτων Περίστασης και Σβορώνου, όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους 3 χάρτες Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της πόλης για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξεως των 55.000 κατοίκων για την επόμενη πενταετία με:

 

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες αραιοδομημένες και αδόμητες και τη δημιουργία 6 πολεοδομικών ενοτήτων (γειτονιών), όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1,4-1.5 σε κλίμακα 1:5000 μέσης πυκνότητας και μέσου συντελεστή δόμησης ως εξής:

 

Πολεοδομική ενότητα

Μέση πυκνότητα

κάτοικοι / ha

Μέσος

Συντελεστής

Δόμησης

1. (Βατάν - Μυλαύλακας)

105

1.0

2. (Εθνικού Σταδίου)

95

1.0

3. (Κέντρου Καπνικού σταθμού)

170

1.3

4. (Ευαγγελικών)

90

1.0

5. (Σταθμού Περίστασης)

70

0.8

6. (Σβορώνου Ανδρομάχης)

85

0.8

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1,2, Π-1.3.2 και Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Μεταφορά συγκέντρωση των Νομαρχιακών Υπηρεσιών στη γειτονιά του Καπνικού σταθμού.
Ανάπτυξη τοπικών κέντρων στις πολεοδομικές ενότητες.
Χωροθέτηση χώρων σχετικών με τις δραστηριότητες κάθε γειτονιάς στα τοπικά κέντρα (έδρα πολεοδομικής επιτροπής γειτονιάς, τοπικό πολιτιστικό κέντρο).
Οργάνωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης σε κάθε πολεοδομική ενότητα είτε με επέκταση των υπαρχόντων διδακτηρίων είτε με χωροθέτηση νέων στις περιοχές επέκτασης.
Κατασκευή ενός Κέντρου Υγείας και τροποποίηση του υπάρχοντος Νοσοκομείου σε Κέντρο Υγείας, μετά την μεταφορά του σε νέα θέση. Χωροθέτηση εγκαταστάσεων πρόνοιας στις περιοχές επέκτασης.
Κατασκευή δύο νέων αθλητικών πυρήνων και επέκταση στις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις για τέσσερα ελεύθερα γήπεδα και τρία αθλητικά κέντρα.
Ένταξη πολιτιστικών λειτουργιών στον αστικό ιστό με τη χρησιμοποίηση υπαρχόντων κτισμάτων και ένταξη πολιτιστικών εγκαταστάσεων μικρότερης κλίμακας σε κάθε πολεοδομική ενότητα.
Δημιουργία περιαστικού πρασίνου με υπαίθριο εκθεσιακό χώρο, στο χώρο των σημερινών σφαγείων και στο χώρο πάνω από τον οικισμό της Ανδρομάχης.
Χωροθέτηση ελευθέρων χώρων στις επεκτάσεις και μέσα στον αστικό ιστό σε όσα σημεία θα επιτρέπει η διαμορφωμένη κατάσταση και μικρότερων χώρων (πλατείες, νησίδες πρασίνου, παιδικές χαρές κ.λ.π.) σε κάθε γειτονιά.
Δημιουργία βιοτεχνικών πάρκων, ένα βορειοανατολικά του οικισμού ανάμεσα στην καινούργια και παλαιά Εθνική οδό για την εγκατάσταση νέων και οργάνωση των ήδη υπαρχουσών βιοτεχνιών χαμηλής και μέσης όχλησης, ένα στα νότια του οικισμού στο δρόμο προς την Νέα Έφεσο για την εγκατάσταση χαμηλής, μέσης όχλησης βιοτεχνιών και ένα βιομηχανικό βιοτεχνικό πάρκο πάνω από την παλαιά Εθνική οδό στον Κορινό για μέσης υψηλής όχλησης μονάδες, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση Τελωνείου και τη μεταφορά του εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού.
Δημιουργία ζώνης χονδρεμπορίου και αποθηκών σε συνδυασμό με σταθμό φορτηγών αυτοκινήτων στο δρόμο προς την Νέα Έφεσο, σε δημοτικές εκτάσεις.
Χωροθέτηση περιοχών τουρισμού, αναψυχής σε τμήματα της παραλιακής ζώνης και γύρω από τους ήδη υπάρχοντες οικισμούς σε εκτάσεις κατά το δυνατόν δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές.
Μεταφορά των δύο νεκροταφείων σ' ένα ενιαίο χώρο εκτός οικισμού.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους για την επόμενη πενταετία των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή επιπέδου πόλης και των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α-11.2.2Α, Α-11.2.3 και Α-11.6.

 

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.7, Π-1.8 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Ζώνες ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) μέσα στο υπάρχον εγκεκριμένο σχέδιο, όσο και στις περιοχές επέκτασης για την ενίσχυση των τοπικών κέντρων καθώς και για την ενίσχυση λειτουργιών εξυπηρετήσεων που δεν αναπτύσσονται από μόνες τους.
Ζώνη Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) στην περιοχή Μυλαύλακα, Βατάν.
Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) σε επιλεγμένες περιοχές της επέκτασης.
Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) για οικιστικά και αναπτυξιακά προγράμματα του Δήμου Κατερίνης στην περιοχή Παναγίας Σουμελά στις παρυφές του Πέλεκα.
Ζώνες αγοράς συντελεστή (ΖΑΣ) σε επιλεγμένες περιοχές επέκτασης.
Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης (ΖΚΟ) στο σύνολο της πόλης.

 

Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και τη δημιουργία χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.9 και Π-1.10 σε κλίμακα 1:25.000 και 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, παραλιακής ζώνης, του αρχαιολογικού χώρου και της αλιευτικής περιοχής στις εκβολές του Αίσωνα.
Δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής γύρω από την πόλη και μικρότερων χώρων πρασίνου στις πολεοδομικές ενότητες, γειτονιές (πλατείες, πάρκα, κοινόχρηστους χώρους πρασίνου) και τις κυκλοφοριακές νησίδες.
Σταδιακή μετεγκατάσταση των οχλουσών βιομηχανιών και βιοτεχνιών από τις περιοχές κατοικίας και η εγκατάστασή τους στις νέες ζώνες βιομηχανίας, βιοτεχνίας και την απαγόρευση δημιουργίας νέων μέσα σ' αυτές.

 

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.1.2, Π-2.2.2, Π-2.3.2, Π-2.4.2, Π-2.6.2, Π-2.7.2 με κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

α) Οδικό δίκτυο

 

Ιεράρχηση του οδικού δικτύου σε ελεύθερες λεωφόρους, συλλεκτήριες αρτηρίες και τοπικό οδικό δίκτυο.
Δημιουργία παράκαμψης του Εθνικού δρόμου Αθηνών, Θεσσαλονίκης για το τμήμα που διασχίζει την πόλη.
Κατασκευή δύο νέων ανισόπεδων κόμβων, βόρεια και νότια της πόλης που θα αποτελέσουν και τις δύο εισόδους και εξόδους της πόλης προς την Εθνική οδό.
Παράκαμψη της Κατερίνης από τη 13η Εθνική οδό από το ύψος του οικισμού Σβορώνου με νέα χάραξη στη νότια πλευρά του Χειμάρρου Πέλεκα.
Δημιουργία παραλιακού τουριστικού δρόμου, παρακάμπτοντας τους οικισμούς μέσα στην προτεινόμενη τουριστική ζώνη.
Δημιουργία περιφερειακού δρόμου διπλής κατεύθυνσης στον οικισμό της Κατερίνης, πάνω στον οποίο θα καταλήγουν οι επαρχιακοί δρόμοι με κατασκευή ισόπεδων κόμβων. Ο περιφερειακός δρόμος θα λειτουργήσει και στη σύνδεση της 13ης Εθνικής οδού με την Εθνική Αθηνών, Θεσσαλονίκης.
Οργάνωση συστήματος πεζοδρόμων.
Λειτουργία δικτύου αστικών μεταφορών που συνδέει τις πολεοδομικές ενότητες μεταξύ τους και με το κέντρο της πόλης.
Μεταφορά του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων από το κέντρο του οικισμού, κοντά στην οδό Βέροιας σε ιδιοκτησία του ΚΤΕΛ.
Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε ανοικτούς χώρους και σε χώρους διαμορφωμένους με την κατασκευή υπογείων γκαράζ όπως στο χώρο της δημοτικής αγοράς, στην πλατεία Δημοκρατίας, στη Ριζάρειο κ.λ.π.

 

β) Δίκτυο ύδρευσης

 

Επέκταση και βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου.

 

γ) Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, αντιπλημμυρικών προστασία, δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

 

Δημιουργία νέου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, για το οποίο καθορίζονται οι κύριοι αγωγοί, τα σημεία εκβολής των αγωγών και η διευθέτηση των ρεμάτων.
Καθορισμός του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων και της θέσης εγκατάστασης του σταθμού καθαρισμού των λυμάτων.

 

δ) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα:

 

Δημιουργία περιφερειακών υποσταθμών για την αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας στις επεκτάσεις του οικισμού.
Αντικατάσταση του υπάρχοντος εναερίου δικτύου μέσης τάσης από υπόγειο δίκτυο στις κεντρικές περιοχές του οικισμού και στις πυκνοδομημένες περιοχές των επεκτάσεων.
Δημιουργία υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης στις περιοχές επέκτασης.
Επέκταση του δικτύου Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος στις περιοχές επέκτασης.
Μεταφορά των κεντρικών υπηρεσιών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος στο νέο χώρο διοίκησης στον καπνικό σταθμό.

 

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια, πυροπροστασία της πόλης από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς όπως φαίνονται στους χάρτες Π-3.1.2, Π-3.2 και Π-3.3 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Διατήρηση των υπαρχόντων σημείων υδροληψίας και δημιουργία νέων στις περιοχές επέκτασης.
Μεταφορά του πυροσβεστικού σταθμού προς τον εγγλέζικο δρόμο στην περιοχή του καπνικού σταθμού.
Καθορισμό των χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σ' όλη την έκταση της πόλης, σε περίπτωση θεομηνιών.

 

Ε. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου όπως φαίνονται στον πίνακα Π-4.1.1.

 

ΣΤ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 34 χαρτών και 4 πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 48415/1881/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

 

2. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην Πολεοδομική Αρχή ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.48415.86.1

a.48415.86.2

 

Αθήνα, 27-07-1986

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.