Απόφαση 37579/85

Απόφαση 37579/1506/1985: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οικισμού Αργοστολίου Νομού Κεφαλληνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 37579/1506/1985: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οικισμού Αργοστολίου Νομού Κεφαλληνίας, (ΦΕΚ 274/Δ/1985), 31-05-1985.

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

2. Την 23171/741/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αργοστολίου Νομού Κεφαλληνίας (ΦΕΚ 210/Δ/1985).

 

3. Την υπ' αριθμόν 33/1985 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου (Νομού Κεφαλληνίας).

 

4. Το 87/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Κεφαλληνίας.

 

5. Το 268/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας.

 

6. Το 915/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας.

 

7. Το 3689/1985 έγγραφο του Γραφείου Συγκοινωνιών Νομού Κεφαλληνίας.

 

8. Το 313/1985 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας Νομού Κεφαλληνίας.

 

9. Το 175/1985 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Αργοστολίου.

 

10. Το 913/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομού Κεφαλληνίας.

 

11. Το 509442/1985 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

12. Το 5312/1985 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.

 

13. Το 1224/1985 έγγραφο της οικονομικής εφορίας Αργοστολίου Νομού Κεφαλληνίας.

 

14. Το 4673/1984 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

 

15. Το 3969/1984 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

16. Το 310/1985 και 571/1985 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Κεφαλληνίας προς τους αρμόδιους φορείς και το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν.

 

17. Την 6/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Κεφαλληνίας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Αργοστολίου (νομού Κεφαλληνίας), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους 2 χάρτες Π.1.3.2 και κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του παραπάνω οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 6.700 κατοίκων με:

 

α) Τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 334 στρεμμάτων και τη δημιουργία 5 πολεοδομικών ενοτήτων μέσης πυκνότητας οικήσεως 105, 106, 102, 70 και 91 κατοίκων ανά ha και μέσο συντελεστή δόμησης 1,4 - 1,44 - 1,3 - 1,42 και 1,0 αντίστοιχα όπως φαίνονται στο χάρτη Π. 1.4 / 1.5 σε κλίμακα 1:5.000.

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους 2 χάρτες Π. 1.3.2 και ειδικότερα:

 

1. Χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών πόλης στο σημερινό κέντρο πόλης και λειτουργία του ως τοπικού κέντρου κεντρικής και ανατολικής γειτονιάς.

2. Δημιουργία τοπικών κέντρων γειτονιάς στις υπόλοιπες 3 γειτονιές.

3. Δύο νέα νηπιαγωγεία στη βόρεια και νότια γειτονιά 1 νέου δημοτικού Σχολείου στην περιοχή επέκτασης και τη μεταφορά ενός Γυμνασίου σε νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή επέκτασης.

4. Κτιριακές εγκαταστάσεις για το Γενικό Νοσοκομείο και δημιουργία Κέντρου Υγείας στο παλαιό κτίριο Γενικού Νοσοκομείου.

5. Στάδιο και κλειστό γυμναστήριο στη νότια είσοδο της πόλης τοπικό αθλητικό κέντρο στο βόρειο τμήμα του οικισμού, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δράπανου.

6. Πολιτιστικό κέντρο στην κεντρική πλατεία, πολιτιστικό πάρκο στη λιμνοθάλασσα Κουτάβου, κτίριο στέγασης της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) πολυμουσείο, τοπικά πολιτιστικά κέντρα στα κέντρα γειτονιών.

7. Νέας βιοτεχνικής ζώνης - ζώνης χονδρεμπορίου στη νότια είσοδο της πόλης συνολικής επιφάνειας 120 στρεμμάτων και σταδιακή απομάκρυνση των οχλουσών βιοτεχνιών από τον πολεοδομικό ιστό.

8. Πρόβλεψη ξενοδοχειακών μονάδων στην παραλία της πόλης από Δημοτική Αγορά μέχρι οδό Μομφεράτου, περί την κεντρική πλατεία και την οδό 21ης Μαΐου καθώς και στην έκταση του ξενοδοχείου Ξενία.

9. Μεταφορά σταθμού ΚΤΕΛ στην είσοδο της πόλης στα Λυκιαρδοπουλάτα και χώρος στάθμευσης φορτηγών στην περιοχή της βιοτεχνικής ζώνης.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους με προοπτική το έτος 1987 των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α - 11.6, Α - 11.2.1 και Α - 11.2.3.

 

δ) Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στο χάρτη Π. 2.1.2. σε κλίμακα 1:5000. Βασικότερες παρεμβάσεις στον τομέα αυτό είναι:

 

Αλλαγή της κυρίας εισόδου στην πόλη λόγω του προτεινόμενου δικτύου υπεραστικής συνδέσεώς της.
Νέος περιφερειακός δρόμος από την περιοχή Βιοτεχνικής ζώνης - χονδρεμπορίου προς Φαραώ και Ορφανοτροφείο.
Μεταφορά του Σταθμού ΚΤΕΛ.
Πεζοδρόμηση του Λιθόστρωτου.
Πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού του μυχού της Λιμνοθάλασσας του Κουτάβου καθώς και της γέφυρας Δεσοβέτου.
Νέα σύνδεση παραλιακής Λεωφόρου με Λεωφόρο Βεργωτή.

 

ε) Τον καθορισμό ζωνών:

 

1. Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών (τρόπο ανάπτυξης) όπως φαίνονται στους χάρτες Π - 1.7 και Π - 1.8 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

 

Ζώνη κοινωνικού συντελεστή στην περιοχή επέκτασης νότια της πόλης.
Ζώνη ειδικών κινήτρων στα τοπικά κέντρα γειτονιάς, στην παραλία και στην κεντρική πλατεία και στην οδό 21ης Μαΐου.
Ανάπλαση με ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (άρθρο 13 του νόμου 1337/1983) στη βόρεια γειτονιά (υπαλληλικά) σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δημοσίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης στην προτεινόμενη περιοχή επέκτασης.

 

2. Νέων αναπτυξιακών ζωνών και ζωνών εξυγίανσης κατοικίας όπως φαίνονται στους χάρτες Π - 1.6.1 (2 χάρτες) και Π - 1.6.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

 

Αναπτυξιακή ζώνη λιανικού εμπορίου στα 3 τοπικά κέντρα γειτονιάς.
Αναπτυξιακή ζώνη βιοτεχνίας - χονδρεμπορίου στην περιοχή της βιοτεχνικής ζώνης.
Αναπτυξιακή ζώνη τουρισμού στην παραλία από Δημοτική αγορά μέχρι οδό Μομφεράτου περί την κεντρική πλατεία και την οδό 21ης Μαΐου και τον χώρο Ξενοδοχείου Ξενία.
Νέα προγράμματα παροχής έτοιμου σπιτιού, φθηνού οικοπέδου, και κατοικίες με συνεταιριστική δόμηση, στις περιοχές επέκτασης στις δημόσιες ιδιοκτησίες στο βόρειο τμήμα του οικισμού και στις δυτικές παρυφές του σχεδίου πόλης αντίστοιχα.

 

Β. Την πρόταση λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στο χάρτη Π - 1.9 σε κλίμακα 1:25.000.

 

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

 

α) Προστασία υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων περιοχή λιμνοθάλασσας Κουτάβου.

β) Προστασία δασών στη νοτιοανατολική παράκτια περιοχή του Κουτάβου, στην αρχαιολογική περιοχή των Κράνιων και στη δυτική λοφοσειρά που περικλείει τον οικισμό και περί την βιοτεχνική ζώνη.

γ) Προστασία της υψηλής παραγωγικότητας πεδιάδας Κρανιάς.

δ) Μεταφορά οχλουσών χρήσεων (λατομεία, ΜΟΜΑ, βιοτεχνιών) και αποκατάσταση τοπίου.

ε) Προστασία χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος στο αρχαιολογικό χώρο των Κράνιων, στο Ενετικό Κάστρο Αγίου Γεωργίου και στη Γέφυρα Δεσοβέτου.

 

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π - 2.2.2, Π - 2.3.2.2.4.2 και Π - 2.6.2. - 2.7.2 και ειδικότερα:

 

α) Δίκτυο ύδρευσης.

 

1) Καθορισμός αναγκών στο νερό.

2) Γεωλογικές και υδρογεωλογικές παρατηρήσεις και σύντομη διερεύνηση για την επάρκεια και ποιότητα του νερού.

3) Επισήμανση θέσης νέων σημείων υδροληψίας καθώς και της θέσης για τις εγκαταστάσεις λήψης και βελτίωσης του νερού και οριοθέτηση των ζωνών προστασίας.

4) πρόταση διαδρομής υδραγωγείου και βασικού δικτύου ύδρευσης με τις σχετικές εγκαταστάσεις.

5) Επιρροή της υδροληψίας στο υδάτινο ισοζύγιο.

 

β) Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων - Αντιπλημμυρική προστασία - Απορρίμματα.

 

1) Εξέταση της επάρκειας του φυσικού υδρογραφικού δικτύου και πρόταση μέτρων για βελτίωση και συμπλήρωσή του.

2) Πρόταση διευθέτησης ρεμάτων και χάραξη περιμετρικών τάφρων.

3) Περιγραφή κύριων αγωγών ομβρίων μέχρι τον τελικό αποδέκτη για τις περιοχές όπου πιθανολογείται η ανεπάρκεια του φυσικού υδρογραφικού δικτύου.

4) Καθορισμός των τελικών αποδεκτών και θέσεων εκβολής. Έργα εκβολής και επιπτώσεις τους στους τελικούς αποδέκτες.

5) Εκτίμηση της ποσότητας και ποιότητας των αποβλήτων, σε συνάρτηση με την εκτίμηση της υδροκατανάλωσης και την εισροή υπογείων υδάτων.

6) Σκοπιμότητα δημιουργίας δικτύου ακαθάρτων.

7) Περιγραφή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, κεντρικών συλλεκτήριων με τα αντλιοστάσια.

8) Εντοπισμό θέσης εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων με την απαιτούμενη έκταση και επισήμανση θέσης τελικού αποδέκτη λυμάτων και διάθεσης ιλύος.

9) Διάθεση των απορριμάτων στην ορεινή περιοχή Ζόλων.

 

γ) Ενεργειακό και Τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

 

1) Προσαρμογή προγραμμάτων Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος στα προγράμματα γενικότερης οργάνωσης της περιοχής.

2) Προτάσεις για τα δίκτυα και εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού και τηλεφωνικού δικτύου.

 

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια - προστασία όπως φαίνονται στο χάρτη Π - 3.1.2 - Π - 3.2 - Π - 3.3. και ειδικότερα:

 

α) Μεταφορά του πυροσβεστικού σταθμού στην υπό ίδρυση βιοτεχνική περιοχή.

β) Κατασκευή νέων σημείων υδροληψίας πυροσβεστικών οχημάτων.

γ) Χώροι καταφυγής των κατοίκων σε περίπτωση θεομηνίας.

 

Ε. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 14 χαρτών και 5 πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 37579/1985 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

 

2. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28-05-1985

 

Ο Υπουργός

 

a.37579.85.1

 

a.37579.85.2

a.37579.85.3

a.37579.85.4

a.37579.85.5

a.37579.85.6

a.37579.85.7

a.37579.85.8

a.37579.85.9

a.37579.85.10

a.37579.85.11

a.37579.85.12

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.