Απόφαση 3653/12/6

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

Όλες οι υφιστάμενες εντός των οικισμών εν λειτουργία παραγωγικές μονάδες, με χρήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις χρήσεις που καθορίζονται πιο πάνω και για τις οποίες προτείνεται χρήση στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας, υποχρεούνται να μετεγκατασταθούν στην αντίστοιχη περιοχή, εντός πενταετίας από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών.
Ειδικά για τις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) όταν εμπίπτουν σε περιοχές αλλαγής χρήσης γης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.