Απόφαση 28783/87

Απόφαση 28783/1406/1987: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Χώρας Μυκόνου του δήμου Μυκονίων νομού Κυκλάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 28783/1406/1987: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Χώρας Μυκόνου του δήμου Μυκονίων νομού Κυκλάδων, (ΦΕΚ 656/Δ/1987), 13-07-1987.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1685/1987 (ΦΕΚ 27/Α/1987) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2.

 

4. Την υπ' αριθμόν 332/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μυκόνου (νομού Κυκλάδων) (ΦΕΚ 56/Δ/1986).

 

5. Τα υπ' αριθμούς οίκοθεν 7141/1985, 7184/1985, 7181/1985, 7180/1985, 7299/1985, 7300/1985, 7801/1985, 7984/1985, 7985/1985, 7989/1985, 7986/1985, 7988/1985, 7987/1985 του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς τους αρμόδιους φορείς.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 88/1975 και 51/1986 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Μυκονίων.

 

7. Το υπ' αριθμόν 3306/1985 έγγραφο της Νομαρχίας Κυκλάδων Διεύθυνση Δασών.

 

8. Το υπ' αριθμόν 3042/1986 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

 

9. Το υπ' αριθμόν 347 / σχετικό 233, ΠΕ/1023/1986 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, 1η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

 

10. Το υπ' αριθμόν 16051/1985 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και φυσικών πόρων.

 

11. Το υπ' αριθμόν 539239/1985 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Διεύθυνση β.

 

12. Το υπ' αριθμόν ΤΥ/4920/1985 έγγραφο της Νομαρχίας Κυκλάδων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

13. Το υπ' αριθμόν 19374/1985 έγγραφο της Νομαρχίας Κυκλάδων, Διεύθυνση Εσωτερικών, τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων.

 

14. Το υπ' αριθμόν 504/623/1985 έγγραφο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

15. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν γνωμοδότησαν μέχρι σήμερα.

 

16. Την υπ' αριθμόν 22η (συνεδρία 6) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κυκλάδων, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) του οικισμού χώρας Μυκόνου του δήμου Μυκονίων (νομού Κυκλάδων) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:4.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού χώρας Μυκόνου με πληθυσμιακό μέγεθος 6.200 κατοίκων, με:

 

α) Την ένταξη στο σχέδιο πόλης εκτάσεων πυκνοδομημένων και αραιοδομημένων συνολικής επιφάνειας περίπου 80 ha και δημιουργία 1 πολεοδομικής ενότητας μέσης πυκνότητας 125 κατοίκους / ha και μέσου συντελεστή δόμησης 0,6 όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.4, 1.5, Π-1.11.

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.2, 1.3.2, Π-1.11 σε κλίμακα 1:4.000 και ειδικότερα:

 

Τη διατήρηση της σημερινής μορφής γενικής κατοικίας.
Την ένταξη πολιτιστικών λειτουργιών στον αστικό ιστό, μέσα και έξω από το Ιστορικό Κέντρο, με τη χρησιμοποίηση υπαρχόντων κτισμάτων.
Τη διατήρηση της σημερινής θέσης της κεντρικής περιοχής του δήμου.
Την επέκταση του κέντρου πόλης βόρεια μέχρι την περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων λιανικού εμπορίου μέσα στην παλιά πόλη.
Τη χωροθέτηση επιπλέον Ζώνης λιανικού εμπορίου στη νότια επέκταση του οικισμού στη διασταύρωση των δρόμων προς Ορνό και Πλατύ Γιαλό.
Τη χωροθέτηση στην ίδια περιοχή Ζώνης Χονδρεμπορίου με εγκαταστάσεις αποθηκών και ψυγείων, γραφείων κ.λ.π.
Την οργάνωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης μέσα στην πολεοδομική ενότητα:

 

1. Είτε με επέκταση των υπαρχόντων διδακτηρίων.

 

2. Είτε με χωροθέτηση νέων διδακτηρίων (μεταλυκειακού κέντρου και μέσης επαγγελματικής σχολής) νότια του οικισμού, δίπλα στο δρόμο που οδηγεί στο Αεροδρόμιο.

 

Τη χωροθέτηση και οργάνωση εγκαταστάσεων αθλητισμού στην περιοχή μεταξύ του νέου συνδετήριου δρόμου Άνω Μέρας - Αεροδρομίου και του επαρχιακού δρόμου Χώρας - Πλατύ Γυαλού.
Τη δημιουργία ελευθέρων χώρων και περιαστικού πράσινου στις νότιες επεκτάσεις, 5 γύρω από την περιοχή λιανικού εμπορίου.
Χονδρεμπορίου και τις εγκαταστάσεις αθλητισμού και εκπαίδευσης.
Την ανάπτυξη λειτουργιών αναψυχής στις πιο πάνω περιοχές περιαστικού πράσινου.
Τη χωροθέτηση και κατασκευή κτιρίου υποδοχής Λιμανιού (όπου θα στεγαστούν Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - Τουριστική Αστυνομία - Δημοτική Υπηρεσία παροχής πληροφοριών - Τουριστικό περίπτερο) στο Λιμάνι, δίπλα στην προβλήτα.
Τη μεταφορά του σημερινού Νεκροταφείου, εκτός ορίων Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας της πολεοδομικής αυτής ενότητας σε κατοίκους για το 1987, στην πολεοδομική ενότητα, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Α-11.6.

 

δ) Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, όπως φαίνεται στο χάρτη Π-2.1.2 σε κλίμακα 1:4.000. Οι βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

 

Κατασκευή συνδετήριας αρτηρίας που θα συνδέει το δρόμο της Άνω Μεράς με το δρόμο του Αεροδρομίου και του Πλατύ Γυαλού.
Κατασκευή περιφερειακού Τούρλου - Άνω Μεράς - Χώρας.
Άμεση βελτίωση - διαπλάτυνση - ασφαλτόστρωση και μετατροπή τους σε οδούς πλάτους 700 μ. των αγροτικών δρόμων (κατά σειρά προτεραιότητας).
Τούρλου μέχρι Καμνάκι, Λήνως, αεροδρομίου - Βόθωνα, Αγίου Παντελεήμονα - Άι Σώστη, Μουσείο Αμυγδαλίδι, Άνω Μερά - Καλαφάτη - Καλό Λειβάδι.
Κατασκευή ισόπεδων κόμβων στα σημεία σύνθεσης της νέας συνδετήριας Αεροδρομίου - Πλατύ Γυαλού και του νέου περιφερειακού Τούρλου - Άνω Μεράς - Χώρας στα σημεία σύνδεσής τους με τους δρόμους προς Άνω Μερά, Αεροδρόμιο, Πλατύ Γιαλό και Τουρλό, Άνω Μερά αντίστοιχα.
Κατασκευή νέου δρόμου Τρία Πηγάδια - Ματογιάννι.
Διάνοιξη - κατασκευή τμήματος δρόμου που θα συνδέει τον Παλιό δρόμο προς Άγιο Στέφανο, πάνω από το Αρχαιολογικό Μουσείο, με την προβλήτα του λιμανιού.
Διαμόρφωση του κόμβου στο λιμάνι στην είσοδο του οικισμού και μονοδρόμηση της κυκλοφορίας λιμανιού.
Διαβάθμιση της εσωτερικής κυκλοφορίας του οικισμού σε συλλεκτήριες αρτηρίες και τοπικό οδικό δίκτυο.
Συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου πεζοδρόμων στο παλιό τμήμα του οικισμού.
Παράλληλα κατασκευή χώρων στάθμευσης:

 

1. Στην βόρεια πλευρά της προβλήτας εκφόρτωσης του λιμανιού.

 

2. Στο νότιο τμήμα του οικισμού δίπλα στον περιφερειακό που οδηγεί στον Ορνό και

 

3. Νοτιοανατολικά, στη σύνδεση της νέας συνδετήριας αρτηρίας Άνω Μεράς - Αεροδρομίου. Οι δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται σε άμεση σχέση με την περιοχή Ζώνης Χονδρεμπορίου που δημιουργείται εκεί.

 

Συγκέντρωση των εγκαταστάσεων μαζικών μεταφορών στο λιμάνι βόρεια της προβλήτας.

 

ε) Τον καθορισμό ζωνών όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:4.000:

 

Ζώνη προστασίας και ανάδειξης ολόκληρου του οικισμού Μυκόνου που περικλείεται μέσα στα όρια Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
Ζώνη προστασίας και ανάδειξης του ιστορικού κέντρου.
Ζώνη προστασίας και ανάδειξης των δύο κύριων εμπορικών δρόμων που αρχίζουν από την παραλία και της παραλιακής όψης των σπιτιών μέσα στο Λιμάνι.
Ζώνη ανάπλασης των περιοχών:

 

- μείζων περιοχή λιμανιού

- Κάστρο

- Περιοχές πάνω και Κάτω Μύλων.

- Λάκκα.

- νέα οδός Λάκκα - Ματογιάννι.

 

Β) Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

 

Ανάδειξη και αξιοποίηση: 1) Στο Κάστρο, στο Ληνό και 2) στις Πόρτες στα Καστελλάκια.
Μεταφορά και χωροθέτηση του χώρου συλλογής και καύσης των απορριμμάτων στο χώρο των μεταλλείων.
Μεταφορά των σφαγείων από το λιμάνι και χωροθέτησή τους στο μέχρι σήμερα χώρο συλλογής απορριμμάτων.
Καθορισμός Ζώνης προστασίας ακτών όπως φαίνονται στον αντίστοιχο χάρτη.
Καθορισμός ζώνης ειδικής προστασίας στην περιοχή του Πανόρμου όπου ζουν φώκιες.

 

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.1, Π-2.3.1, 4.1, 2.5 και Π-2.6.2, Π-2.7.2. και ειδικότερα:

 

α. Δίκτυο ύδρευσης.

 

Επισκευή και βελτίωση όλου του δικτύου κύρια στην παλιά πόλη.
Επέκταση του δικτύου στις περιοχές επεκτάσεων.
Χωροθέτηση και κατασκευή νέων υδατοδεξαμενών.
Χωροθέτηση και κατασκευή φράγματος στο ρέμα Μαραθιού, για τη σύλληψη 150.000 m3 ετησίως.

 

β. Δίκτυα αποχέτευσης, ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας και απορρίμματα.

 

Δημιουργία δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, στις νεοεντασσόμενες περιοχές με τη διευθέτηση ρεμάτων και έργων αποστράγγισης, σε ανοικτές διατομές κτιστών τοιχωμάτων.
Καθορισμός αγωγών ομβρίων μέσα στο παλιό παραδοσιακό τμήμα του οικισμού, οι οποίοι θα καταλήγουν είτε μέσω παλιών αγωγών είτε επιφανειακά στη θάλασσα.

 

Για τα απορρίμματα:

 

Μεταφορά και χωροθέτηση του χώρου συλλογής και καύσης των απορριμμάτων στο χώρο των μεταλλείων.
Αποκατάσταση του σημερινού χώρου απορριμμάτων.

 

γ. Ενεργειακό σύστημα.

 

Επέκταση του δικτύου μέσης τάσης στις περιοχές επέκτασης.
Χωροθέτηση και κατασκευή των σταθμών ζεύξης μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

δ. Τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

 

Επέκταση των υπόγειων τηλεφωνικών γραμμών στις περιοχές επέκτασης και κατασκευή κέντρου τηλεπικοινωνιών μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Δ. Τις προτάσεις για την αντιμετώπιση θεομηνιών για την πυροπροστασία και ασφάλεια όπως φαίνονται στο χάρτη Π-3.1.2, 3.2, 3.3 σε κλίμακα 1:4.000 και ειδικότερα:

 

Επέκταση του δικτύου υδροληψίας των κρουνών πυρόσβεσης στις νέες επεκτάσεις.
Εντοπισμός σημείων υδροληψίας από το δίκτυο (όπου υπάρχει) μέσα στον οικισμό.
Καθορισμός υδροληψίας (από τη θάλασσα) και εύκολης, άνετης, προσπέλασης μέσα στο παλιό τμήμα του οικισμού, πυροσβεστικών μονάδων, από 3-4 κυρίους πεζόδρομους και μόνο.
Καθορισμός ελεύθερων χώρων μέσα στον οικισμό που θα αποτελέσουν τόπους συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση θεομηνιών και ειδικά:

 

1. Ο ελεύθερος χώρος και ο χώρος του σχολείου στη Λάκκα.

 

2. Ο ελεύθερος χώρος των Μύλων.

 

3. Ο χώρος του Γυμνασίου.

 

4. Ο νέος ελεύθερος χώρος που δημιουργείται στην περιοχή επέκτασης.

 

Ε. 1. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 10 χαρτών και 1 πίνακα θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 28783/1406/1987 πράξη του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

 

2. Εντός της περιοχής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.28783.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 11-05-1987

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.