Απόφαση 1958/12 - Άρθρο p8

Παράρτημα VIII: Υδατοκαλλιέργειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

1

Πάσης φύσεως ιχθυογεννητικοί σταθμοί και εκκολαπτήρια

 

Περιπτώσεις που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Β

Εντός καθορισμένων Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

ΠΟΑΥ: Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

2

Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων

Εκτός καθορισμένων Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών: Το σύνολο εντός περιοχών Natura 2000

- Εκτός καθορισμένων Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών: Το σύνολο εκτός περιοχών Natura 2000

- Εντός καθορισμένων Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών:

α) Το σύνολο εντός

περιοχών Natura 2000 β) Δ ≥ 500 για εκτός περιοχών Natura 2000

Εντός καθορισμένων Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και για εκτός περιοχών Natura 2000 Δ < 500

Δ: Δυναμικότητα, σε τόνους ανά έτος

3

Εκτροφή προστατευόμενων ειδών (τόνος κ.λ.π.)

Το σύνολο

 

 

 

4

Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων

 

Περιπτώσεις που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Β

Εντός καθορισμένων ΠΟΑΥ και Δ < 200

 

5

Εκτροφή ειδών γλυκού νερού (πέστροφες κ.λ.π.)

 

- Εντός περιοχών Natura 2000: το σύνολο

- Εκτός περιοχών Natura 2000: Δ ≥ 200

Περιπτώσεις που δεν κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2

 

6

Εκτροφή αμφίβιων

 

 

Το σύνολο

 

7

Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και τεχνολογίες

Το σύνολο

 

 

 

8

Εκτροφή μη ενδημικών ειδών

Εντός περιοχών Natura 2000

Εκτός περιοχών Natura 2000

 

 

9

Εκτατικές εκτροφές σε ανοικτές υδάτινες εκτάσεις (λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών κ.λ.π.)

 

Το σύνολο

 

 

Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ψαριών (κλίβανοι αποτέφρωσης) που λειτουργούν σε χερσαίες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργητικών μονάδων, αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά μαζί με τις υδατοκαλλιεργητικές μονάδες

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.