Απόφαση 1958/12 - Άρθρο p7

Παράρτημα VII: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

1

Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης

Θ ≥ 75.000

18.000 < Θ < 75.000

300 < Θ ≤ 18.000

Θ: θέσεις πάχυνσης

1 ισοδύναμο ζώο = 250 κοτόπουλα πάχυνσης

2

Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων

Θ ≥ 45.000

12.000 < Θ < 45.000

200 < Θ ≤ 12.000

Θ: θέσεις ωοτόκων ορνίθων

1 ισοδύναμο ζώο = 150 ωοτόκες όρνιθες

3

Εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων πάχυνσης (άνω των 30 kg)

Θ ≥ 3.000

600 < Θ < 3.000

25 < Θ ≤ 600

Θ: θέσεις χοίρων πάχυνσης

1 ισοδύναμο ζώο = 8 χοίροι πάχυνσης

4

Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg)

Θ ≥ 1.200

350 < Θ < 1.200

15 < Θ ≤ 350

Θ: θέσεις χοιρομητέρων

1 ισοδύναμο ζώο = 3 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους

5

Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης)

Θ ≥ 400

150 < Θ < 400

8 < Θ ≤ 150

Θ: θέσεις χοιρομητέρων

1 ισοδύναμο ζώο = 1 χοιρομητέρα με τα παράγωγά της

6

Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών (χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί κ.λ.π.)

 

I ≥ 30

1 < I < 30

I: ισοδύναμα ζώα

1 ισοδύναμο ζώο = 100 πάπιες, ή 100 ινδιάνοι, ή 3.000 ορτύκια, ή 1.000 πέρδικες, ή 40 στρουθοκάμηλοι ανεξαρτήτως ηλικίας, ή 250 φασιανοί

7

Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών

 

Κ ≥ 1.000

50 < Κ < 1.000

Κ: αριθμός κονικλομητέρων με τα παράγωγά τους

1 ισοδύναμο ζώο = 50 κονικλομητέρες με τα παράγωγά τους

8

Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων

 

Εντός περιοχών Natura: Α ≥ 1.600

Εκτός περιοχών Natura: Α ≥ 2.750

Εντός περιοχών Natura: 300 ≤ Α < 1.600

Εκτός περιοχών Natura: 600 ≤ Α < 2.750

Α: αιγοπρόβατα

1 ισοδύναμο ζώο = 50 αιγοπρόβατα

9

Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών (μοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λ.π.)

 

Εντός περιοχών Natura: I ≥ 150

Εκτός περιοχών Natura: I ≥ 200

Εντός περιοχών Natura: 10 ≤ I < 150

Εκτός περιοχών Natura: 20 ≤ I < 200

I: ισοδύναμα ζώα

1 ισοδύναμο ζώο = 2 μοσχάρια πάχυνσης ή 1 αγελάδα γαλακτοπαραγωγής ή 2 αγελάδες ελεύθερης βοσκής

10

Εκτροφή άλλων ζώων

(ιπποειδή, mink, αλεπούδες, σκύλοι κ.λ.π.)

 

I ≥ 100

5 < I < 100

I: ισοδύναμα ζώα

1 ισοδύναμο ζώο = 1 ίππος, ή 50 ενήλικα mink, ή 15 αλεπούδες ή 15 σκύλοι ανεξαρτήτως ηλικίας ή 60 ενήλικα τσιντσιλά

11

Εκτροφή σαλιγκαριών

 

 

Το σύνολο

 

12

Μικτές μονάδες

I ≥ 400

110 < I < 400

8 < I ≤ 110

I: ισοδύναμα ζώα, ως άθροισμα ίων επιμέρους ισοδυνάμων των εκτρεφομένων ειδών

13

Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και μονάδες εκτροφής μη ενδημικών ειδών.

Το σύνολο

 

 

 

14

Εκκολαπτήρια

 

 

Το σύνολο

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 65150/2013 απόφασης (ΦΕΚ 3089/Β/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.