Απόφαση 1958/12 - Άρθρο p6

Παράρτημα VI: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

Τουριστικές εγκαταστάσεις

1

Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Το σύνολο

 

 

 

2

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών

Εκτός περιοχών Natura 2000: Κ > 800

Εντός περιοχών Natura 2000: Κ > 300

Εκτός περιοχών Natura 2000:

100 < Κ ≤ 800

Εντός περιοχών Natura 2000:

50 < Κ ≤ 300

Εκτός περιοχών Natura 2000:

Κ ≤ 100

Εντός περιοχών Natura 2000:

Κ ≤ 50

 

3

Κύρια ξενοδοχειακά

καταλύματα σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών

 

 

Κ > 120

Κ: Αριθμός κλινών

4

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί

 

 

Κ > 40

 

5

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις

Εκτός περιοχών Natura 2000: Α > 800

Εντός περιοχών Natura 2000: Α > 300

Εκτός περιοχών Natura 2000:

150 < Α ≤ 800

Εντός περιοχών Natura 2000:

100 < Α ≤ 300

Εκτός περιοχών Natura 2000:

Α ≤ 150

Εντός περιοχών Natura 2000:

Α ≤ 100

Α: Δυναμικότητα σε άτομα

6

Μη κύρια τουριστικά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών

 

Εκτός περιοχών Natura 2000: Κ ≥ 100

Εντός περιοχών Natura 2000: Κ ≥ 50

Εκτός περιοχών Natura 2000:

20 < Κ < 100

Εντός περιοχών Natura 2000: 10 < Κ < 50

Κ: Αριθμός κλινών

Ειδικές τουριστικές υποδομές

7

Χιονοδρομικά κέντρα και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

Το σύνολο

 

 

 

8

Γήπεδα golf και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

Το σύνολο

 

 

 

9

Συνεδριακά κέντρα

Σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών και Δ > 1.200

α) Σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών και 500 < Δ ≤ 1.200

β) Σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών και Δ ≥ 1.200

α) Σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών και 200 ≤ Δ ≤ 500

β) Σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών και Δ < 1.200

Δ: Δυναμικότητα σε συνέδρους

10

Υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

Όταν βρίσκονται εντός περιοχής Natura 2000

Όταν βρίσκονται εκτός περιοχής Natura 2000

 

 

11

Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (προπονητικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού κ.λ.π.) και πλην των αναφερομένων στους α.α. 7, 8, 9, 10 και 18

 

Το σύνολο

 

 

12

Ξενώνες (νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία, κ.λ.π.)

 

Εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών και Α>200

α) Εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών και 20 < Α ≤ 200

β) εντός σχεδίων πόλεων ή εντός ορίων οικισμών και Α > 50

Α: αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων

13

Δασικά χωριά

 

 

Κ > 20

Κ: αριθμός διαμενόντων

Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

14

Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης: νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.ά.

 

Κ > 300

50 < Κ ≤ 300

Κ: αριθμός κλινών

Η επεξεργασία ίων νοσοκομειακών μολυσματικών αποβλήτων εξετάζεται στα συστήματα υποδομών (4η ομάδα)

15

Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης

 

Ε ≥ 75 στρέμματα

20 ≤ Ε < 75 στρέμματα

Ε: συνολική έκταση

16

Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά)

Θ ≥ 20.000

5.000 ≤ Θ < 20.000

Εκτός περιοχής Natura 2000 και 500 ≤ Θ < 5.000

εντός περιοχής Natura 2000 και Θ ≤ 5.000

Θ: συνολικός αριθμός θεατών

17

Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες

 

α) Ε ≥ 75 στρέμματα ή β) εντός περιοχής Natura 2000 και Ε ≥ 10 στρέμματα

α) 10 < Ε < 75 στρέμματα ή β) εντός περιοχής Natura 2000 και Ε < 10 στρέμματα

Ε: συνολική έκταση εγκατάστασης

18

Πάσης φύσεως θεματικά πάρκα (συμπεριλαμβάνονται τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα της κοινής υπουργικής απόφασης 16793/2009, οι ζωολογικοί κήποι, κ.λ.π.)

α) Εντός περιοχής Natura 2000 και Ε ≥ 50 στρέμματα

ή

β) εκτός περιοχής Natura 2000 και Ε ≥ 100 στρέμματα

α) Εντός περιοχής Natura 2000 και 10 ≤ Ε < 50 στρέμματα

ή

β) εκτός περιοχής Natura 2000 και 20 ≤ Ε < 100 στρέμματα

α) Εντός περιοχής Natura 2000 και Ε < 10 στρέμματα

ή

β) εκτός περιοχής Natura 2000 και Ε ≤ 20 στρέμματα

Ε: συνολική έκταση πάρκου

19

Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμός αυτών

 

Θ ≥ 2.000

500 ≤ Θ < 2.000

Θ: συνολικός αριθμός θεατών

20

Κέντρα πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κ.ά.)

Ε ≥ 30.000 ή μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού με Ε ≥ 10.000

Ε < 30.000

και Ε ≥ 10.000

Εκτός περιοχής Natura 2000 και Ε < 10.000 και Ε ≥ 3.000 ή

 

εντός περιοχής Natura 2000 και Ε < 10.000 και Ε ≥ 1.500

Ε: συνολική δόμηση (m2)

21

Εκθεσιακά κέντρα

(στεγασμένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι)

Ε ≥ 30.000

Ε < 30.000

και Ε >10.000

Ε < 10.000

και Ε ≥ 3.000

Ε: συνολική έκταση (m2)

Δεν συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση εκθέσεων σε κοινόχρηστους χώρους

22

Κτίρια γραφείων

Ε ≥ 50.000

Ε < 50.000

και Ε > 20.000

Ε < 20.000

και Ε ≥ 10.000

Ε: συνολική δόμηση (m2)

23

Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους)

Ε ≥ 30.000

Ε < 30.000

και Ε > 5.000

Ε < 5.000

και Ε ≥ 2.000

Ε: συνολική δόμηση (m2)

24

Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

Θ ≥ 3.000

500 ≤ Θ < 3.000

200 ≤ Θ < 500

Θ: συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης

25

Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου: κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές (στεγασμένοι και ημιστεγασμένοι χώροι)

 

Ε ≥ 10.000 m2

2.000 ≤ Ε < 10.000 m2

Ε: συνολική έκταση

26

Ιδιωτικές πολεοδομήσεις και οικοδομικοί συνεταιρισμοί

Το σύνολο

 

 

Πριν από την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φακέλου και δικαιολογητικών για τη γνωμοδότηση της, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α2 της υπ' αριθμόν 20741/2012 απόφασης (ΦΕΚ 1565/Β/2012), με τον πίνακα Β της υπ' αριθμόν 173829/2014 απόφασης (ΦΕΚ 2036/Β/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.