Απόφαση 1958/12 - Άρθρο p11

Παράρτημα XI: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

Μεταφορά - διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών

1

Αγωγοί καυσίμων εθνικής σημασίας ή ενταγμένοι στα ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις

Το σύνολο

 

 

 

2

Αγωγοί υγρών καυσίμων και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, μετρητικοί σταθμοί κ.λ.π.)

L ≥ 20 km ή

Φ ≥ 400 mm

L < 20 km

 

L: συνολικό μήκος.

Φ: διάμετρος

Δεν περιλαμβάνονται οι αγωγοί εντός εγκαταστάσεων, οι οποίοι αξιολογούνται μαζί με αυτές

3

Αγωγοί αερίων καυσίμων και υποστηρικτές τους εγκαταστάσεις (σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης πίεσης κ.λ.π.)

L ≥ 20 km ή

Ρ ≥ 19 bar

L < 20 km και

4 ≤ Ρ <19 bar εκτός οδικού δικτύου

 

L: συνολικό μήκος

Ρ: πίεση λειτουργίας

4

Αγωγοί χημικών ουσιών (υγρών και αερίων)

L ≥ 20 km ή

Φ ≥ 400 mm

L < 20 km

 

L: συνολικό μήκος

Φ: διάμετρος

5

Υποδομές μεταφοράς και αποθήκευση φυσικού αερίου σε γεωλογικούς σχηματισμούς

Το σύνολο

 

 

 

6

Υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2009/31/ΕΚ: αγωγοί μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των συναφών σταθμών ανύψωσης της πίεσης, τόποι αποθήκευσης,

εγκαταστάσεις δέσμευσης για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

Το σύνολο

 

 

 

7

Σταθμοί υποδοχής υγροποιημένων αέριων καυσίμων

Το σύνολο

 

 

Περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης

8

Παραγωγή και μεταφορά ατμού και θερμού νερού, με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

 

Το σύνολο

 

Δεν αφορά ιδιόχρηση και ιδιοκατανάλωση

9

Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα

 

 

Το σύνολο

 

Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

10

Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί και κέντρα υπερυψηλής τάσης)

α) Τ > 150 kV ή

β) Τ = 150 kV και L > 20 km

50 ≤ Τ ≤ 150 και

L < 20 km

 

Τ: τάση λειτουργίας της γραμμής

L: μήκος γραμμής

11

Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς)

T > 150 kV

 

50 ≤ Τ ≤ 150 kV

Τ: τάση λειτουργίας του έργου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.