Προεδρικό διάταγμα 9/8/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Καθορισμός ορίων Ζωνών Α και Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ζώνη Α χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός και περιλαμβάνει αφενός εκτάσεις που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, και περικλείονται κυρίως από την τεθλασμένη γραμμή που αποτελούν οι απέναντι του ρέματος ρυμοτομικές γραμμές των παραρεμάτιων οικοδομικών τετραγώνων, εκτός των χώρων κοινοχρήστου πρασίνου που περιέχονται εξ ολοκλήρου στην ζώνη αυτή, και αφετέρου εκτάσεις που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης του ρέματος, όπως η ζώνη φαίνεται περικλειόμενη με μαύρη διακεκομμένη γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1 και το όριό της περιγράφεται ειδικότερα στην επόμενη παράγραφο.

 

2. α) Στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαλανδρίου το όριο της Ζώνης Α καθορίζεται ως εξής:

 

Στη δεξιά όχθη του χειμάρρου από το όριο της οδού Σολωμού (σύμφωνα με τη φορά ροής) και κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των Οικοδομικών Τετραγώνων 213, 214, 215, 263, 227, 228, 230, 234, 233, 250, 251, 806, 807Β, 807, 808, 808Β, 809, 573, 574, 575, 576 μέχρι την οδό Χρυσανθέμων (όριο με το Δήμο Αμαρουσίου).

 

Στην αριστερή όχθη του χειμάρρου το όριο καθορίζεται από το όριο της οδού Σολωμού κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων 18, 25, 26, 50 στο δε οικοδομικό τετράγωνο 52, το όριο της ζώνης ακολουθεί το όριο του τμήματος της οδού Γκίνη, όπως υφίσταται. Συνεχίζει κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων 53, 80, 102, 104, 105, 128, 151, 153, 155, 157, 158 και κατά μήκος της Λεωφ. Πεντέλης, μη συμπεριλαμβανομένης όμως στη ζώνη. Στη συνέχεια το όριο ακολουθεί τις ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων 423, 424, 444, 445, 446, 447, 448, 478, 477, 479 και κατά μήκος της Λεωφόρου Πεντέλης, μέχρι το όριο χάραξης της Λεωφ. Σταυρού - Ελευσίνας (σύμφωνα με την ισχύουσα μελέτη).

 

Τα οικοδομικά τετράγωνα 232, 233Α, 105Α, 808Α, 157Α, περιέχονται εντός του ορίου της ζώνης αυτής.

 

β) Στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου το όριο της ζώνης Α καθορίζεται ως εξής:

 

Στη δεξιά όχθη του χειμάρρου από τον άξονα της οδού Χρυσανθέμων, και κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων 577, 579, 580, 604, 611, 612, 613 και 462 μέχρι το ίχνος της χάραξης της Λεωφ. Σταυρού - Ελευσίνας. Συνεχίζει από το απέναντι ίχνος χάραξης της Λεωφόρου αυτής και κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων 464, 468, 469, 472, 414, 756, 742, 741, 740, 739, 736, 732, 731, 730, 725 και 400Α μέχρι τον άξονα της οδού Σισμανόγλειου (όριο με το Δήμο Μελισσίων).

 

γ) Στα διοικητικά όρια του Δήμου Βριλησσίων το όριο της ζωής καθορίζεται ως εξής:

 

Από το ίχνος χάραξης της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας, και κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων: 58, 60, 60Α, 61, 64, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95 μέχρι τον άξονα της οδού Μυκηνών (όριο με το Δήμο Μελισσίων). Στο όριο της ζώνης Α εμπίπτει τμήμα του πεζοδρόμου που βρίσκεται μπροστά από το οικοδομικό τετράγωνο 65, όπως φαίνεται στο σχετικό με στοιχείο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2.000, καθώς επίσης και τα οικοδομικά τετράγωνα 58Α, 94Α και 95Α.

 

δ) Στα διοικητικά όρια του Δήμου Μελισσίων το όριο της ζώνης Α καθορίζεται ως εξής:

 

Στη δεξιά όχθη του χειμάρρου, από τον άξονα της οδού Σισμανόγλειου (όριο με το Δήμο Αμαρουσίου) και κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων: 214Α, 214, 213, 212, 211, 210. Στον κλάδο Μελισσίων (βαθύ ρέμα) το όριο καθορίζεται κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων 209Γ, 209, του ορίου της οδού Ζωοδόχου Πηγής (μη συμπεριλαμβανομένης) μέχρι την οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη και κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών του οικοδομικού τετραγώνου 203, μέχρι το όριο της Λεωφόρου Δημοκρατίας (μη συμπεριλαμβανομένης). Στην αριστερή όχθη, το όριο καθορίζεται κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων: 209Δ, 209Β του ορίου της οδού Τήνου, των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων 209Α, 206Β, 206Α, 206 μέχρι του ορίου της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

 

Στη συνέχεια του ίδιου κλάδου (μετά την Λεωφόρο Δημοκρατίας) το όριο της ζώνης Α καθορίζεται στη δεξιά όχθη από τμήμα της οδού της καθέτου στην οδό Τσαγκάρη, συνεχίζει εντός των οικοδομικών τετραγώνων 131 και 130, στο κτήμα του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ σε βάθος 20 m από τις ρυμοτομικές γραμμές μέχρι την οδό Δοϊράνης.

 

Στη συνέχεια το όριο της ζώνης Α ακολουθεί τις οικοδομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων 129, 128, 112 και 110 συμπεριλαμβανομένων στη ζώνη προστασίας και των προκηπίων, μέχρι το όριο της Λεωφόρου Πηγής περιλαμβάνει το προκήπιο του οικοδομικού τετραγώνου (ΟΤ) 114Γ και ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο 113.

 

Στην αριστερή όχθη του χειμάρρου, το όριο της ζώνης Α καθορίζεται από τμήμα της ρυμοτομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου 131, την προέκταση του πεζοδρόμου Οδυσσέα Ανδρούτσου, κατά μήκος των οικοδομικών τετραγώνων 114 και 114Β και των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων 118, 117, 116, 115, συμπεριλαμβανομένης και της οδού Κωνσταντίνου Τσιμπρικίδη, στο τμήμα αυτό, και μέχρι το όριο της Λεωφ. Πηγής κατά μήκος της οικοδομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου 110Α.

 

Στη συνέχεια του ίδιου κλάδου από την οδό Αγίου Γεωργίου (μη συμπεριλαμβανομένης στη ζώνη) μέχρι την οδό Αλεξανδρουπόλεως (όριο του εγκεκριμένου σχεδίου) η ζώνη Α επεκτείνεται και εντός των οικοδομικών τετραγώνων εκατέρωθεν του χειμάρρου, κατά το πλάτος των προκηπίων, εκτός των οικοδομικών τετραγώνων 14 και 13 εντός των οποίων η ζώνη επεκτείνεται σε βάθος 15 m από τον άξονα της κοίτης και εκτός του βορείου τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 24, έναντι της οδού Αδριανουπόλεως που φθάνει μέχρι την οδό Μαραθώνος και εκτός του τμήματος του κοινοχρήστου χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο 23, που φθάνει μέχρι την προέκταση της οδού Μαραθώνος, συμπεριλαμβανομένης.

 

Η εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου και εντός των ορίων της περιοχής επέκτασης, όπως αυτή έχει προβλεφθεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής, περιλαμβάνεται στην ζώνη Α:

 

α) στο βασικό κλάδο, στη δεξιά όχθη μέχρι την οδό Μελπομένης, στην αριστερή όχθη 10 m από την οριογραμμή του ρέματος όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 880/1979.

 

β) στο δευτερεύοντα κλάδο, και στο ανοικτό τμήμα αυτού, 10 m εκατέρωθεν των οριογραμμών του ρέματος.

 

Κατά τη μελέτη ένταξης της περιοχής στο Σχέδιο Πόλεως επιτρέπεται τα προκήπια των οικοδομικών τετραγώνων να περιέχονται εντός της ζώνης Α.

 

Στη συνέχεια, η ζώνη εκτείνεται στον ορεινό όγκο, και ορίζεται 150 m εκατέρωθεν του άξονα του χειμάρρου σε όλους τους κλάδους αυτού ή μέχρι το πλησιέστερο εγκεκριμένο σχέδιο ή το νεκροταφείο, του οποίου τα όρια πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 50 m από τον άξονα του ρέματος.

 

Στον κεντρικό κλάδο, στην δεξιά όχθη του χειμάρρου, η ζώνη Α' ορίζεται από την οδό Θήρας, κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων 221, 225, 226, 227 μέχρι την οδό Χαλανδρίου και στην αριστερή όχθη από τον άξονα της οδού Μυκηνών (όριο με τον Δήμο Βριλησσίων) και κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων 254, 231, 230, 229, 228, 227Α μέχρι το όριο της οδού Χαλανδρίου. Στη συνέχεια από το απέναντι όριο της οδού Χαλανδρίου και στη δεξιά όχθη η ζώνη Α ορίζεται κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων 190Α, 190, 190Δ, 188Β, 186Δ, 186Γ, 186Α, 173Α, 173, 174Γ και της ρυμοτομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου 174Γ μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή του οικοδομικού τετραγώνου 174Β της Κοινότητας Νέας Πεντέλης. Τα οικοδομικά τετράγωνα 190Β και 190Γ περιέχονται στη ζώνη Α.
Στην αριστερή όχθη του κλάδου αυτού, η ζώνη Α ορίζεται από το όριο της οδού Χαλανδρίου, και κατά μήκος του ορίου της Λεωφόρου Πεντέλης εξαιρουμένων του οικοδομικού τετραγώνου 190Ε και των ανεγερθέντων με νόμιμη άδεια κτιρίων εχόντων πρόσωπο επί της Λεωφόρου Πεντέλης, στο περίγραμμα της νομίμου αδείας αυτών.
Στον ενδιάμεσο κλάδο Νέας Πεντέλης, η ζώνη Α αρχίζει από το όριο της οδού Πρώτων Εποικιστών και μέχρι των συμβολών των οδών Αγίας Μαρίνας και Ασκληπιού, επεκτείνεται εκτός των οικοδομικών τετραγώνων 187Α, 188Δ, 188Α στο πλάτος του ισχύοντος προκηπίου.
Από την συμβολή των οδών Αγίας Μαρίνας και Ασκληπιού μέχρι την οδό Σωκράτους, η ζώνη Α ορίζεται από τις οικοδομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων 185, 185Α, 186Ε, 186, 187Β, 187, 188Ε, 188, 177, 176, 176Α.

 

Εντός του χώρου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εμπορικού Ναυτικού (ΝΙΕΝ), (Νοσοκομείο Εργατών Θαλάσσης) οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 70, η ζώνη Α εκτείνεται από το όριο της οδού Θεμιστοκλέους μέχρι 15 m από τη δεξιά όχθη του χειμάρρου.

 

ε) Στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Νέας Πεντέλης το όριο της Ζώνης Α καθορίζεται ως εξής:

 

Στον κλάδο Νέας Πεντέλης από τον άξονα της Λεωφόρου Νέας Πεντέλης εντός των οικοδομικών τετραγώνων 202, 205, μέχρι τον άξονα της οδού Αναπήρων Πολέμου, η ζώνη Α ακολουθεί την ισχύουσα οριογραμμή (γαλάζια γραμμή) εκατέρωθεν του χειμάρρου. Από τον άξονα της οδού Αναπήρων Πολέμου μέχρι το όριο της οδού Κηφισίας η ζώνη α εκτείνεται εντός των οικοδομικών τετραγώνων 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 στην δεξιά όχθη και 98, 99, 95, 96, 97, 90, 91, 92, 93 στην αριστερή όχθη μέχρι και το εύρος του εγκεκριμένου προκηπίου. Το οικοδομικό τετράγωνο 206, χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο πράσινο ανήκει στη ζώνη Α, εξαιρουμένου του οικοδομικού τετραγώνου 206Α, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Η ζώνη Α επεκτείνεται μέχρι τις ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων 93, 108, 115, 121, 128, 138 το όριο του σχεδίου και των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων περιοχής 73, 72, 72Α. Στην εκτός σχεδίου περιοχή ισχύουν τα 150 m εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης του χειμάρρου, σε όλους τους κλάδους αυτού.

 

Στον κεντρικό κλάδο του ρέματος η ζώνη Α στην μεν δεξιά όχθη ακολουθεί τις ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων, 174Β, 75, 211, 212, 209 τα όρια της μελέτης της υπό ένταξη περιοχής τις ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων 1, 2, 3, 4, 6, 7 στην δε αριστερή όχθη το όριο της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου (προέκταση Λεωφ. Πεντέλης) τις ρυμοτομικές γραμμές του οικοδομικού τετραγώνου 143, το όριο της οδού Αλεξάνδρου Παναγούλη και του ορίου του σχεδίου πόλης εξαιρουμένων των κατασκηνώσεων του Υπουργείου Πρόνοιας.

 

Στην εκτός σχεδίου περιοχή ισχύουν τα 150 m εκατέρωθεν του άξονα του χειμάρρου σε όλους τους κλάδους αυτού ή μέχρι το πλησιέστερο εγκεκριμένο σχέδιο.

 

στ) Στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Παλαιάς Πεντέλης το όριο της ζώνης Α καθορίζεται σε απόσταση 150 m εκατέρωθεν του άξονα του χειμάρρου ή μέχρι το όριο του πλησιέστερου εγκεκριμένου σχεδίου.

 

3. Η ζώνη Β χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενο αστικό τοπίο και περιλαμβάνει εκτάσεις που περικλείονται από το όριο της ζώνης Α και της τεθλασμένης γραμμής που φαίνεται με μαύρη διακεκομμένη και εστιγμένη γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1 και σχηματίζεται από τους άξονες των παρακάτω οδών:

 

α) Στον Δήμο Χαλανδρίου, στην δεξιά όχθη η ζώνη Β' ακολουθεί τις οδούς Σολωμού, Παύλου Μελά, Μεσολογγίου, Αθανασίου Διάκου, Μάρκου Μπότσαρη, Καποδιστρίου, Οδυσσέα Ανδρούτσου, Κανάρη, Κοραή, Ζαλόγγου, Λάμπρου Κατσώνη, Ακακίων, μέχρι την οδό Χρυσανθέμων (όριο με τον Δήμο Αμαρουσίου). Στην αριστερή όχθη τις οδούς Σολωμού, Ζαλοκώστα, Κολοκοτρώνη, Ανδρέα Γκίνη, Μαυροκορδάτου, Ηρώδου Αττικού, Πανός, Λεωφ. Πεντέλης, μέχρι την εγκεκριμένη χάραξη της μελλοντικής Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας, στο ύψος της οδού Μεσογείων, όριο με τον Δήμο Βριλησσίων.

 

β) Στον Δήμο Αμαρουσίου στην δεξιά όχθη από την οδό Χρυσανθέμων (όριο με τον Δήμο Χαλανδρίου) η ζώνη Β ακολουθεί τις οδούς Ακακιών, Ανθέων, Καμέλιας, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Παύλου Μελά, Στρατηγού Στυλιανού Ρογκάκου, Ροδοδάφνης, Δημήτριου Ψαρού, Βαλτετσίου, Φραγκοκλησιάς, Λευκάδος (Καρύδα), μέχρι την εγκεκριμένη χάραξη της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας. Από το απέναντι όριο της Λεωφόρου αυτής, τις οδούς Λευκάδος (Κάρυδα), Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Απείρανθου, Σαλαμινομάχων, Βριλησσίων, Κυπρίων Αγωνιστών (Μελισσίων), Σισμανόγλειου (όριο με το Δήμο Μελισσίων).

 

γ) Στον Δήμο Βριλησσίων στην αριστερή όχθη από την εγκεκριμένη χάραξη της Λεωφ. Σταυρού - Ελευσίνας η ζώνη Β ακολουθεί τις οδούς Λεωφόρος Πεντέλης, Πηλέως, Τροίας, Ομήρου, Σπάρτης, Σισμανόγλειου, Τροίας, Πάριδος, Ιθάκης, Μυκηνών (όριο με το Δήμο Μελισσίων).

 

δ) Στον Δήμο Μελισσίων στην δεξιά όχθη του κλάδου Βαθύ ρέμα από το όριο με το Δήμο Αμαρουσίου ακολουθεί τις οδούς Σισμανόγλειου, Ικαρίας, Ζωοδόχου Πηγής, Στρατηγού Μακρυγιάννη, Λεωφ. Δημοκρατίας. Το τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ηρώου, Αθανάσιου Διάκου, Τσαγκάρη, κάθετος Τσαγκάρη, Αλέξανδρου Παναγούλη, Οδυσσέα Ανδρούτσου, Γ' Σεπτεμβρίου, Λεωφόρος Δημοκρατίας, ανήκει ολόκληρη στην Β' ζώνη.

 

Από τον άξονα της καθέτου στην Τσαγκάρη, κατά μήκος του ορίου της ζώνης Α' (20 μέτρα εντός των οικοδομικών τετραγώνων 131, 130, παράλληλα με τις παραρεμάτιες ρυμοτομικές γραμμές) και τους άξονες των οδών Δοϊράνης, 25ης Μαρτίου, Πηγής.

 

Από τους άξονες των οδών Πηγής, 17ης Νοεμβρίου Αγίου Γεωργίου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Πηγής, περιλαμβάνεται στη ζώνη Β.

 

Από την Αγίου Γεωργίου η ζώνη Β' ακολουθεί τους άξονες των οδών 17ης Νοέμβρη, Αγίου Ιωάννου, Αλεξανδρούπολης, όριο του σχεδίου πόλεως.

 

Στην αριστερή όχθη του ρέματος Βαθύ, η ζώνη Β' ακολουθεί τους άξονες των οδών Θήρας, Τήνου, Κονίτσης, Δημοκρατίας. Μετά τους αναφερόμενους δρόμους η ζώνη Β' ακολουθεί την αριστερή όχθη τους άξονες των οδών Οδυσσέα Ανδρούτσου, Υψηλάντου, Μπουμπουλίνας, Κωνσταντίνου Τσιμπρικίδη, Ρήγα Φεραίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Πηγής, τους άξονες των οδών Αγίου Γεωργίου, Ομήρου, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Στην εκτός σχεδίου περιοχή και εντός των ορίων της μελέτης επέκτασης του σχεδίου, τα πρώτα παραρεμάτια δημιουργούμενα οικοδομικά τετράγωνα θα περιληφθούν στη ζώνη Β' προστασίας.

 

- Στο κεντρικό ρέμα στη δεξιά όχθη η ζώνη Β' ακολουθεί τους άξονες των οδών Θήρας, Νάξου, Δουκίσσης Πλακεντίας, Αιγίνης, Μήλου, Δεληγιάννη, Χαλανδρίου.

 

Στη συνέχεια η ζώνη Β' εκτείνεται κατά μήκος των αξόνων των οδών Χαλανδρίου, Πετροπούλου, Κλαύδιου Γαληνού, Ιπποκράτους, Αγίας Μαρίνας, Σωκράτους, (όριο με την Κοινότητα Νέας Πεντέλης).

 

Στην αριστερή όχθη ακολουθεί τους άξονες των οδών Κέας, Δουκίσσης Πλακεντίας, Λεωφόρος Πεντέλης, μέχρι το όριο με την Κοινότητα Νέας Πεντέλης.

 

Στον κλάδο του ρέματος στην Νέα Πεντέλη η ζώνη περικλείεται από τους άξονες των οδών Χαλανδρίου, Παλαιών Λατομείων, Πρώτων Εποικιστών, Γ. Πετροπούλου, Χαλανδρίου. Στη συνέχεια, στη δεξιά όχθη του κλάδου αυτού, το όριο της ζώνης Β' ακολουθεί τους άξονες των οδών Πρώτων Εποικιστών, Παλαιών Λατομείων, Αγίας Μαρίνας, Περικλέους, Πραξιτέλους, Σωκράτους. Στη συνέχεια ακολουθεί τους άξονες των οδών Σωκράτους, Αλκιβιάδου, Θεμιστοκλέους, Σαλαμίνος, όριο με την Κοινότητα Νέας Πεντέλης, προέκταση Κίμωνος, Αριστείδου και Σωκράτους.

 

Στην αριστερή όχθη του ίδιου κλάδου το όριο της ζώνης Β' ακολουθεί τους άξονες των οδών Κλαύδιου Γαληνού, Ιπποκράτους, Αγίας Μαρίνας, Αλκιβιάδου, μέχρι τον άξονα της Σωκράτους

 

Στη συνέχεια ακολουθεί τους άξονες των οδών Σωκράτους, Αλκιβιάδου, Κίμωνος, Θεμιστοκλέους, Σαλαμίνος, (όριο με την Κοινότητα Νέας Πεντέλης), Αριστείδου, Σωκράτους. Στο χώρο του Νοσοκομείου Εμπορικής Ναυτιλίας, (Νοσοκομείο Εργατών Θαλάσσης) το όριο της ζώνης Β' στη δεξιά όχθη, συμπίπτει με αυτό της ζώνης Α' και συνεχίζει κατά μήκος της Λεωφόρου Νέας Πεντέλης, μέχρι τον άξονα της οδού Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην αριστερή όχθη το όριο της ζώνης Β' είναι ο άξονας της Λεωφόρου Νέας Πεντέλης.

 

ε) Στην Κοινότητα Νέας Πεντέλης και στον ομώνυμο κλάδο του χειμάρρου η ζώνη Β' ορίζεται στη δεξιά όχθη από τους άξονες των οδών Λεωφόρος Αγίου Σίλα (Σύλλα), Δωδεκανήσου, Στερεάς Ελλάδας, Σποράδων, Κυκλάδων, Δελφών, μέχρι την Βαλτετσίου.

 

Στην αριστερή όχθη η ζώνη Β' ορίζεται από τους άξονες των οδών Λεωφόρος Νέας Πεντέλης, Βίτσι, Μακεδονομάχων, Ευελπίδων, Ιερού Λόχου, Ικάρων, Φιλελλήνων, 28ης Οκτωβρίου, Πλατεία Αγίου Σίλα (Ιουστινιανού), Βιθυνίας, μέχρι Γεωργίου Παπανδρέου, και το όριο του σχεδίου.

 

Στον κεντρικό κλάδο, στην δεξιά όχθη η ζώνη Β' ορίζεται από τους άξονες των οδών Σωκράτους και Αριστείδου (όριο με τον Δήμο Μελισσίων) Ηροδότου, 25ης Μαρτίου, Περικλέους, μέχρι το όριο του σχεδίου. Στην αριστερή όχθη η ζώνη Β' ορίζεται από τους άξονες των οδών Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου, Αλέξανδρου Παναγούλη, και στη συνέχεια συμπίπτει με αυτό της ζώνης Α' συμπεριλαμβανομένων και των κατασκηνώσεων του Υπουργείου Πρόνοιας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.