Προεδρικό διάταγμα 8/7/88 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζονται ζώνες ειδικών κινήτρων και ζώνες κοινωνικού συντελεστή όπως φαίνονται περικλειόμενες με τις ενδείξεις ΖΕΚ και ΖΚΣ στα ίδια διαγράμματα.

 

2. Στις ζώνες κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ) για την εφαρμογή των κατ' άρθρο 6 παράγραφος 6 του νόμου 1337/1983 προγραμμάτων εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής δόμησης (κοινωνικός συντελεστής): 1,20.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.