Προεδρικό διάταγμα 8/7/88 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι χρήσεις της περιοχής καθορίζονται ως εξής:

 

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο Α στα διαγράμματα επιτρέπονται οι χρήσεις της γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο Κ στα ως άνω διαγράμματα επιτρέπονται οι χρήσεις του τοπικού κέντρου συνοικίας όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 4 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

 

3. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 3 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος και ειδικότερα τα εξής:

 

α. Κατοικία

β. Ξενώνες μέχρι 20 κλίνες

γ. Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής

δ. Κτίρια εκπαίδευσης

ε. Εστιατόρια

στ. Αναψυκτήρια

ζ. Θρησκευτικοί χώροι

η. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

θ. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης

ι. Αθλητικές εγκαταστάσεις

ι)α. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις)

 

4. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με τα στοιχεία ΕΜ επιτρέπονται μόνο οι κάτωθι χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του ως άνω προεδρικού διατάγματος:

 

α. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης

β. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης

γ. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης

δ. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης

ε. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου

στ. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας

ζ. Γραφεία

η. Εστιατόρια

θ. Αναψυκτήρια

ι. Χώροι συνάθροισης κοινού

ι)α. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

ι)β. Αθλητικές εγκαταστάσεις

ι)γ. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων

ι)δ. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών

 

Οι πιο πάνω υπ' αριθμούς η έως και ι)δ χρήσεις επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ' αυτές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.