Προεδρικό διάταγμα 6/9/77 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα από 05-05-1971 βασιλικό διάταγμα περί συμπληρώσεως του από 23-10-28 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης κ.λ.π. (ΦΕΚ 100/Δ/1971), από 25-01-1972 βασιλικό διάταγμα περί συμπληρώσεως του από 23-10-28 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 21/Δ/1972) και από 28-12-1968 βασιλικό διάταγμα περί τροποποιήσεως του από 23-10-28 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 8/Δ/1969) τροποποιούνται ως προς το ποσοστό καλύψεως του οικοπέδου το οποίο δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του 30% της επιφανείας αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.