Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 9b

Άρθρο 9Β: Υψομετρική ενημέρωση σε δρόμους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οδού, κατά μήκος του άξονα αυτής, με λήψη χαρακτηριστικών υψομέτρων που το αποδίδουν τις υψομετρικές αλλαγές της οδού, καθορίζεται σε 5.000 δραχμές ανά χιλιόμετρο, εφόσον υπάρχει οριζοντιογραφία του άξονα της οδού.

 

Η τιμή αυτή προσαυξάνεται:

 

α) Κατά 20% για υψομετρική ενημέρωση με λήψη στοιχείων στον άξονα αριστερά και δεξιά της οδού.

β) Κατά 40% για τη λήψη των ίδιων στοιχείων της προηγούμενης περίπτωσης α, αλλά σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε ως άνω από το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.