Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 96

Άρθρο 96: Ίδρυση Γραφείου Επιβλέψεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η ίδρυση ειδικού γραφείου στον τόπο του έργου για την παρακολούθησή του λόγω ανάπτυξης σε μεγάλη έκταση ή παρουσιαζόμενων δυσχερειών, οι δαπάνες ιδρύσεως και εγκατάστασης του γραφείου, όπως και της επανδρώσεως αυτού με βοηθητικό τεχνικό προσωπικό βαρύνουν τον Εργοδότη. Η σύνθεση σε προσωπικό του Γραφείου αυτού εγκρίνεται από τον Εργοδότη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.