Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Αμοιβή μελέτης αντιτιθέμενης κατά στάδια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν ανατεθεί στον μελετητή η εκπόνηση μόνο του πρώτου σταδίου της μελέτης, ήτοι της προμελέτης, η αντίστοιχη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 40%. Εάν ζητηθεί η μελέτη άλλου προσχεδίου με το αυτό θέμα η αμοιβή αυτού δεν προσαυξάνεται.

 

2. Εάν ανατεθεί στον Μελετητή η εκπόνηση μόνο των δύο πρώτων σταδίων της μελέτης ήτοι της προμελέτης και της οριστικής μελέτης, οι αντίστοιχες αμοιβές προσαυξάνονται κατά 25%.

 

3. Στην περίπτωση που το προηγούμενο ή προηγούμενα στάδια της μελέτης εκπονήθηκαν από άλλο Μελετητή ή παρέχονται από τον εργοδότη στον μελετητή πλήρη στοιχεία των προηγούμενων σταδίων, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπόνησης της μελέτης, η συνολική αμοιβή των σταδίων της μελέτης που μελετώνται αυξάνεται κατά 20%.

 

4. Στην περίπτωση που η μελέτη υποβάλλεται πλήρης σε ένα και τελικό στάδιο χωρίς παροχή στον μελετητή των προβλεπόμενων πλήρων μελετών των προγενεστέρων σταδίων, τότε καταβάλλεται στον Μελετητή πλήρης η υπό του παρόντος προβλεπόμενη αμοιβή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.