Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Διάκριση μελετών κτιριακών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε μελέτη Κτιριακού έργου διακρίνεται σε:

 

α) Την αρχιτεκτονική μελέτη.

β) Τη μελέτη της φέρουσας κατασκευής.

γ) Τις μελέτες των εγκαταστάσεων.

δ) Τις μελέτες των έργων υποδομής και διαμόρφωσης του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου, επί του οποίου ανεγείρεται το Κτιριακό Έργο.

 

2. Κάθε μελέτη των εγκαταστάσεων κτιριακού έργου περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των παρακάτω ανεξάρτητων μελετών:

 

α) Εγκαταστάσεων ύδρευσης

β) Εγκαταστάσεων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων.

γ) Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

δ) Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης

ε) Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων

στ) Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων

ζ) Ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών μη περιλαμβανομένων στις ανωτέρω κατηγορίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 40 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.