Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Χωροσταθμήσεις γεωμετρικές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αναγνώριση, γεωμετρική χωροστάθμηση, υπολογισμό υψομέτρων, σύνταξη διαγράμματος και εξασφάλιση, για κάθε χιλιόμετρο απλής χωροστάθμησης, οι τιμές ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Α/Α

Ενδείξεις εργασιών

Χωροστάθμηση υψηλής ακρίβειας

(δραχμές)

Χωροστάθμηση συνήθους ακρίβειας

(δραχμές)

Χωροστάθμηση με ενδιάμεσα σημεία υφιστάμενης οριζοντιογραφίας

(δραχμές)

1

Πεδινό έως 10%

780

390

585

2

Λοφώδες 10% - 20%

1170

585

875

3

Ορεινό 20% και άνω

-

780

1170

 

 

2. Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας επί βάθρου (χωρίς χωροστάθμηση) ορίζεται σε 650 δραχμές.

 

3. Η τιμή ήλου επί κτίσματος ορίζεται σε 155 δραχμές.

 

4. Ο υπολογισμός δικτύου, με ελάχιστα τετράγωνα ή με τη μέθοδο διαδοχικών προσεγγίσεων, ή με άλλη μέθοδο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογισμού, αμείβεται με 1.300 δραχμές για κάθε πολύγωνο ή τρίγωνο.

 

5. Στην περίπτωση υποχρεωτικής διάβασης από δασώδη εδάφη, στις ανωτέρω τιμές προστίθενται 260 δραχμές ανά χιλιόμετρο.

 

6. Ως πληρωτέο μήκος των γεωμετρικών χωροσταθμήσεων καθορίζεται η απευθείας απόσταση των χωροσταθμικών αφετηριών ή άλλων σημείων στην ύπαιθρο και η συντομότερη πραγματική πορεία για τους οικισμούς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.