Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Αμοιβή σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισμών νέων τιμών μονάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην, κατά τα ανωτέρω αμοιβή επίβλεψης και επιμετρήσεων δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του επιβλέποντος για την σύνταξη πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος καταβαλλομένη επιπροσθέτως.

 

2. Για την σύνταξη πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών συνοδευόμενων από ανάλυση τιμών και τιμολογίων για τις νέες εργασίες ορίζεται ποσοστό 0,50% επί της συνολικής αξίας αυτών, με νέες τιμές μονάδος, που προβλέπονται μέσω συγκριτικού πίνακα εργασιών, μετά την προσθήκη του ποσοστού οφέλους εργολάβου και την αφαίρεση της τυχόν εκπτώσεως της δημοπρασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.