Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Αμοιβή μελετών σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μελέτες σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης των αστικών ή υπεραστικών οδών και κυκλοφοριακών κόμβων, αποτελούμενες από τα στάδια προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης, αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

 

Οι συντελεστές κ και μ έχουν τις τιμές:

 

κ = 2,50 μ = 18,00

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 32 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Η παραπάνω καθοριζόμενη αμοιβή, επιμερίζεται κατά στάδια, ως εξής:

 

α) Για την προκαταρκτική μελέτη ποσοστό 30%

β) Για την οριστική μελέτη ποσοστό 70%

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.