Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Αμοιβή μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συντελεστές κ και μ για τον υπολογισμό της αμοιβής μελετών έργων πολιτικών αερολιμένων είναι οι εξής:

 

κ = 1,30 μ = 25,00

 

2. Η ολική αμοιβή Α κατανέμονται κατά στάδια ως εξής:

 

α) Μελέτη σκοπιμότητας 14%

β) Προμελέτη 43%

γ) Οριστική Μελέτη 43%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 43 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 26 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.