Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Αμοιβή μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου περί καθαρώς λιμενικών έργων, οι συντελεστές κ και μ είναι οι εξής:

 

κ = 0,75 μ = 19,00

 

2. Προκειμένου περί μελετών εκβαθύνσεων ή επιχώσεων γενικά πίσω από κρηπιδότοιχους, για διαμόρφωση χερσαίων παραλιακών ζωνών ή χώρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 37, οι συντελεστές κ και μ είναι οι εξής:

 

κ = 0,10 μ = 5,00

 

3. Η ολική αμοιβή Α κατανέμονται κατά στάδια ως εξής:

 

Προκαταρκτική έκθεση 14%

Προμελέτη 43%

Οριστική μελέτη 43%

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 38 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 23 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.