Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Εκβαθύνσεις και επιχώσεις χερσαίας ζώνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μελέτη των εκβαθύνσεων ως και των όπισθεν των κυρίων λιμενικών έργων, επιχώσεων, που αποκοπούν στη δημιουργία χερσαίων ζωνών, αμείβεται επίσης ως ποσοστό επί του προϋπολογισμού αυτών, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα. Ως χερσαία ζώνη για την εφαρμογή του παρόντος νοείται η εκτεινόμενη πέρα του επί του κρηπιδώματος ή εν συνεχεία αυτού, τυχόν κατασκευαζόμενου πεζοδρομίου.

 

2. Σε περίπτωση έργων που περιλαμβάνουν και τέτοιες εργασίες, συντάσσονται, δυο προϋπολογισμοί αντιστοίχως για τα κυρίως λιμενικά έργα και για τις εκβαθύνσεις και την επίχωση χερσαίας ζώνης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.