Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 228

Άρθρο 228: Προϋποθέσεις εκπόνησης μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκπόνηση οποιουδήποτε σταδίου της μελέτης ο εργοδότης παραδίδει στον μελετητή τα προηγούμενα εγκεκριμένα στάδια της μελέτης.

 

2. Ειδικότερα, προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης της μελέτης και μάλιστα του πρώτου σταδίου αυτής, ήτοι της προμελέτης, αποτελεί η παράδοση στον μελετητή από τον εργοδότη του προγράμματος του έργου και των απαιτούμενων τοπογραφικών, εδαφολογικών και λοιπών στοιχείων ή η συμπλήρωση αυτών από τον μελετητή στην περίπτωση κατά την οποία αυτή αποτελεί, εν μέρει ή στο σύνολο συμβατική υποχρέωσή του.

 

3. Επίσης προϋπόθεση για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης αποτελεί η έγκριση της προμελέτης από τον εργοδότη ή και άλλων αρμόδιων αρχών και προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής αποτελεί ομοίως η έγκριση της οριστικής μελέτης.

 

4. Τροποποιήσεις της μελέτης λόγω μεταβολών που επιφέρονται από τον εργοδότη επί του αρχικού προγράμματος του έργου ή επί στοιχείων του έργου που γίνονται σε αρμόδια εγκεκριμένο στάδιο της μελέτης, βαρύνουν αυτόν, και ο μελετητής δικαιούται ανάλογη αμοιβή για την επιβαλλόμενη πρόσθετη εργασία τροποποίησης ή αναθεώρησης της μελέτης όπως και ανάλογης παράτασης των συμβατικών προθεσμιών εκπόνησής της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.