Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 208

Άρθρο 208: Αντικείμενο - Στάδια - Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αυτές προσδιορίζουν:

 

α) Τους όρους εκπόνησης των μελετών αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων και περιγράφουν τις υποχρεώσεις των μελετητών και τις σχέσεις αυτών με τις εργασίες για την τεχνικοοικονομική εκτέλεση των έργων.

 

β) Τυχόν ειδικότεροι όροι των παραπάνω αναφερόμενων μελετών διαλαμβάνονται στις συμβάσεις με τις οποίες αυτές ανατίθενται.

 

2. Οι μελέτες για στις οποίες αναφέρονται οι παρούσες προδιαγραφές διακρίνονται στα ακόλουθα διαδοχικά στάδια.

 

α) Προκαταρκτική μελέτη:

α)α) ακαθάρτων υδάτων.

α)β) ομβρίων υδάτων.

α)γ) εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων στην οποία περιλαμβάνεται και Έκθεση εμπειρογνώμονα όταν απαιτείται.

β) Προμελέτη:

β)α) ακαθάρτων υδάτων.

β)β) ομβρίων υδάτων.

β)γ) εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων. Επισημαίνεται ότι στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται και τα τεύχη Δημοπράτησης εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων.

γ) Οριστική μελέτη:

γ)α) ακαθάρτων υδάτων.

γ)β) ομβρίων υδάτων.

 

Η εκπόνηση του επομένου σταδίου προϋποθέτει την έγκριση του προηγουμένου σταδίου από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) και την εντολήν για την εκπόνησή του.

 

3. Οι παραπάνω αναφερόμενες μελέτες αποβλέπουν στον προσφορότερο τεχνικοοικονομικά προσδιορισμό των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων και των ομβρίων υδάτων προς Υγειονομική και αντιπλημμυρική προστασία κατοικημένων περιοχών.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.