Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Εφαρμογές υδραυλικών μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή υδραυλικών μελετών ισχύουν τα ακόλουθα:

 

1. Αρδευτικά - αποστραγγιστικά και σχετικά οδικά δίκτυα.

 

Για την αναγνώριση, τον προσδιορισμό του άξονα του έργου, τη γωνιομέτρηση, τη πλευρομέτρηση, την πύκνωση πασσάλων του άξονα, τη γεωμετρική χωροστάθμησή του, τους υπολογισμούς, τις σχεδιάσεις, το μελάνωμα, την κατά μήκος τομή, τις κατά πλάτος τομές κ.λ.π., με δύο κοινές φωτοτυπίες, 6.500 δραχμές ανά km ομάδας παράλληλων έργων και δραχμές 5.200 ανά km, όπου δεν υπάρχουν παράλληλα έργα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από δένδρα, σύμφωνα με τη έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 8, ανεξάρτητα εάν απαιτείται ή όχι μετατόπιση του άξονα του έργου, οι παραπάνω τιμές της παραγράφου 1 του παρόντος προσαυξάνονται κατά 80%. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από νερά οι παραπάνω τιμές των εργασιών της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 30% αν δεν απαιτείται χρήση πλωτού μέσου και όταν απαιτείται χρήση πλωτού μέσου και όταν απαιτείται χρήση πλωτού κατά 80% ανεξάρτητα αν απαιτείται ή όχι μετατόπιση του άξονα του έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

3. Επί λοφωδών εδαφών (εγκάρσιων κλίσεων 5 - 20%) γίνεται προσαύξηση κατά 20% και επί ορεινών (εγκάρσιων κλίσεων 20% και άνω) κατά 50% των τιμών της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

4. Η επιπλέον των κανονικών σημείων απαιτουμένη μόνιμη σήμανση αμείβεται με 130 δραχμές ανά σημείο.

 

5. Τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος ως προς τις εργασίες και την τιμή ανά km ισχύουν αναλόγως προκειμένου και περί εφαρμογών επί του εδάφους μελέτης διευθέτησης χειμάρρων ή περί εφαρμογής μελέτης μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων εκτός πόλεως.

 

6. Η απευθείας χάραξη εξωτερικών υδραγωγείων, αμείβεται με 5,850 δραχμές ανά km. Η τιμή αυτή ισχύει και για την περίπτωση ύπαρξης προμελέτης εξωτερικών υδραγωγείων και για εδάφη πάσης φύσεως από άποψη κλίσεων. Η ανωτέρω παράγραφος 2 του παρόντος, της προσαυξήσεως λόγω κάλυψης, ισχύει προκειμένου και για τις χαράξεις ή εφαρμογές αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.