Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 170

Άρθρο 170: Αντικείμενο - σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπόνησης των μελετών έργων υποδομής Πολιτικών Αερολιμένων μετά των κάθε φύσεως τεχνικών έργων αυτών και περιγράφονται οι υποχρεώσεις των Μελετητών και οι σχέσεις αυτών με τους Εργοδότες.

 

2. Τυχόν ειδικότεροι όροι εκπόνησης των παραπάνω μελετών διαλαμβάνονται στις συμβάσεις, με τις οποίες αυτές ανατίθενται.

 

3. Οι μελέτες των Αερολιμένων συντάσσονται σε σχέση με τις κυκλοφοριακές, τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές, εδαφοτεχνικές, γεωλογικές και υδραυλικές μελέτες, των τελευταίων τούτων εκπονουμένων σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές.

 

4. Οι μελέτες έργων υποδομής αερολιμένων αποσκοπούν στη διερεύνηση και εκλογή της προσφορότερης θέσης κατασκευής των Αερολιμένων όπως επίσης και των απαιτούμενων έργων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων όπως και των μελλοντικών κυκλοφοριακών αναγκών, κατά τρόπο που να εξασφαλίζονται η οικονομία, η ασφάλεια και η μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.