Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 15a

Άρθρο 15Α: Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα, που έχει συνταχθεί σε κλίμακα προβλεπόμενη στις διατάξεις του νόμου 653/1977 (ΦΕΚ 214/Α/1977), των εγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών, την προσκύρωση ή την τακτοποίηση ιδιοκτησιών για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τη χάραξη όλων των βοηθητικών γραμμών που χρειάζονται για τον καθορισμό του αναλογισμού των ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται και την εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηση, τον καθορισμό του είδους και της κατηγορίας όλων των επικείμενων των ιδιοκτησιών, καθώς και την εμβαδομέτρηση των ομόρων οπισθίων ιδιοκτησιών, τη σύνταξη του κτηματολογικού πίνακα όπως τούτο ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 653/1977, την παράδοση στον Εργοδότη μιας διαφανούς και δεκαπέντε απλών φωτοτυπιών όλων των ανωτέρω στοιχείων, η αμοιβή υπολογίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Α/Α

Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών

(μονάδες ανά km)

τιμή εφαρμογής

(σε δραχμές)

1

Από 1 - 40

48.000

2

Από 41 - 55

57.000

3

Από 56 - 70

66.000

4

Από 71 - 80

75.000

5

Από 81 και άνω

84.000

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 15Α προστέθηκε από το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.