Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 150

Άρθρο 150: Μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων, αντικείμενο - σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων αποβλέπει στον καθορισμό του συνόλου των απαιτούμενων κατασκευών, σε περιοχές διασταύρωσης δύο η περισσότερων οδών με στόχο την επίτευξη ασφαλούς, οικονομικής και ευχερούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

 

2. Κυκλοφοριακός κόμβος καλείται ανισόπεδος εφόσον τουλάχιστον μία των διασταυρώσεων των εξυπηρετούντων κυκλοφοριακών ρευμάτων μέσω του κόμβου κατασκευάζεται σε επίπεδο διάφορο των λοιπών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κόμβος καλείται ισόπεδος.

 

3. Η μελέτη κυκλοφοριακού κόμβου περιλαμβάνει την ανάλυση και μεθοδική αξιολόγηση των απαιτούμενων στοιχείων με στόχο τον καθορισμό της κατάλληλης θέσης του κόμβου και των βασικών απαιτήσεων αυτού, όσον και την περαιτέρω λεπτομερειακή μελέτη της διάταξης που έχει επιλεγεί. Κατά την εκπόνηση της μελέτης λαμβάνονται υπόψη οι κυκλοφοριακοί φόρτοι, οι ταχύτητες και ο χαρακτήρας της κυκλοφορίας που πρόκειται να εξυπηρετηθεί, η τοπογραφία, η σημερινή και μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής, το διαθέσιμο εύρος κατάληψης, η σπουδαιότητα των διασταυρούμενων οδών, τα διαθέσιμα κεφάλαια για το έργο και γενικά όλοι οι παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην εκλογή και διαμόρφωση της κατάλληλης διάταξης.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.