Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 124

Άρθρο 124: Εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι της παρούσας δεν εφαρμόζονται:

 

α) Επί ηλεκτρολογικών τεχνικών έργων, των οποίων οι μελέτες εκπονούνται κατά τις οικείες περί αυτών προδιαγραφές και

 

β) Επί μελετών κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών ή τμημάτων αυτών, εκπονουμένων επίσης κατά τις οικείες περί αυτών προδιαγραφές.

 

2. Ως αστικές οδοί στην εφαρμογή της παρούσας θεωρούνται οι προβλεπόμενες υπό των εγκεκριμένων σχεδίων των πόλεων όπως και οι διανοιγόμενες εντός περιοχών οικιστικά ανεπτυγμένων, για τις οποίες υφίσταται προς εφαρμογή ρυθμιστική μελέτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.