Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 122

Άρθρο 122: Ισχύοντες κανονισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκπόνηση των μελετών οδών και τεχνικών έργων αυτών, γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα εγκεκριμένα εκάστοτε πρότυπα μελέτης και κατασκευής οδών, γεφυρών και λοιπών έργων (υδραυλικών κ.λ.π.) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων όπως επίσης και τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής Δημοσίων Έργων του ιδίου Υπουργείου, όσον αφορά δε τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων ισχύει και ο κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης εκπόνησης των μελετών, Κανονισμός Ανάθεσης Μελετών Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΜΔΕ).

 

2. Για τη μελέτη των υπεραστικών οδών οι ισχύοντες κανονισμοί από το Υπουργείο Δημόσιων Έργων συμπληρώνονται, όπου συντρέχει περίπτωση, από τους ισχύοντες κανονισμούς της Ενώσεως Κρατικών Μηχανικών Αμερικής, AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHMAY OFFICIALS (AASHO), για δε τη μελέτη των γεφυρών από τους ισχύοντες κανονισμούς της Δυτικής Γερμανίας, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.