Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 120

Άρθρο 120: Αντικείμενο προδιαγραφής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπόνησης των μελετών οδών με τα κάθε φύσης τεχνικά έργα τους και περιγράφονται οι υποχρεώσεις των Μελετητών και οι σχέσεις τους με τους Εργοδότες.

 

2. Τυχόν ειδικότεροι όροι εκπόνησης των παραπάνω μελετών διαλαμβάνονται στις συμβάσεις, με τις οποίες αυτές ανατίθενται.

 

3. Οι μελέτες οδών και τεχνικών έργων αυτών συνδυάζονται με τις μελέτες σκοπιμότητας, τεχνικοοικονομικές, κυκλοφοριακές, τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές, εδαφοτεχνικές, γεωλογικές καθώς επίσης και υδραυλικές μελέτες, που εκπονούνται σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.