Προεδρικό διάταγμα 601/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται, άνευ της υπό των κειμένων διατάξεων απαιτουμένης αδείας σκοπιμότητος, η ίδρυσις, επέκτασις ή μεταφορά Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων καθοριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 2 του παρόντος, εφ' όσον αυτές εγκαθίστανται εντός των πολυωρόφων βιοτεχνικών κτιρίων, τα οποία ανεγείρονται, επισκευάζονται ή διαρρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα υπό της υπ' αριθμού 227/24-01-1979 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.