Προεδρικό διάταγμα 531/89

ΠΔ 531/1989: Έκταση ισχύος του προεδρικού διατάγματος 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων για κτίρια του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 531/1989: Έκταση ισχύος του προεδρικού διατάγματος 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων για κτίρια του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, (ΦΕΚ 223/Α/1989), 06-10-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31 παράγραφος 1)α του νόμου 1577/1985 ΦΕΚ 210/Α/1985) του οποίου παρατάθηκε η ισχύς με την υπ' αριθμόν [Α] 296/88/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 31/Β/1987), με την αριθμόν [Α] 233/3/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας Δημοσίων Έργων, που κυρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988) και με την υπ' αριθμόν [Α] 4873/438/1989 (ΦΕΚ 96/Β/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που κυρώθηκε με το άρθρο 32 παράγραφος 5 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989) ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας δασοπροστασία και άλλες διατάξεις.

 

2. Την υπ' αριθμόν 374/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-10-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.