Προεδρικό διάταγμα 515/89 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ταχυμετρικές αποτυπώσεις στην ύπαιθρο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 8 του αυτού προεδρικού διατάγματος 696/1974 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11, που έχουν ως εξής:

 

{10. Καλυμμένα από κατασκευές, δηλαδή οικοδομές, μάνδρες, συρματοπλέγματα, φρεάτια, υπόστεγα τεχνικά έργα κ.λ.π. θεωρούνται τα εδάφη όταν ο αριθμός των απαιτούμενων χαρακτηριστικών σημείων, για την αποτύπωση των κατασκευών αυτών, είναι μεγαλύτερος του 20 ανά 10 στρέμματα και κατατάσσονται όπως ο κατωτέρω πίνακας:

 

Α/Α

Κατηγορία κάλυψης

Αριθμός χαρακτηριστικών σημείων

Ι

Εξαιρετικά πυκνό

200 και πλέον

II

Πυκνό

120 έως 200

III

Λιγότερο πυκνό

40 έως 120

ΙV

Αραιό

20 έως 40

V

Ακάλυπτο

μέχρι 20

 

Η επιμέτρηση γίνεται πάνω στα σχέδια που παραδίδονται και επιμετρώνται όλα τα χαρακτηριστικά σημεία που περιγράφουν με σαφήνεια τις κατασκευές.

 

11. Σε καλυμμένα από κατασκευές εδάφη οι τιμές της παραγράφου 1 του παρόντος, προσαυξάνονται κατά τα παραπάνω ποσοστά της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

 

Για την κατηγορία κάλυψης Ι κατά 80%

Για την κατηγορία κάλυψης ΙΙ κατά 50%

Για την κατηγορία κάλυψης ΙΙΙ κατά 30%

Για την κατηγορία κάλυψης IV κατά 10%}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.