Προεδρικό διάταγμα 472/85 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αναπροσδιορισμός κατηγοριών εργοληπτικών επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων επιχειρήσεις αναπροσδιορίζονται με την προσθήκη νέας κατηγορίας βιομηχανικών και ενεργειακών έργων η οποία προσθέτεται στις κατηγορίες που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984. Στην κατηγορία βιομηχανικών και ενεργειακών έργων περιλαμβάνονται ιδίως οι εγκαταστάσεις μηχανημάτων εργοστασίων, οι βαριές ειδικές μεταλλικές κατασκευές, οι μεταλλικοί πυλώνες δικτύων μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα παρόμοια έργα.

 

2. Επί μία τριετία από την ισχύ του διατάγματος αυτού, στις δημοπρασίες των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων γίνονται δεκτές εκτός απ' τις επιχειρήσεις της κατηγορίας των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και επιχειρήσεις των λοιπών κατηγοριών που σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις μπορούσαν να αναλάβουν την κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Κατά την ίδια τριετία όσοι έχουν το δικαίωμα να γραφτούν στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών για την κατηγορία βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, μπορεί να γραφούν για την κατηγορία αυτή σε οποιαδήποτε τάξη του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ανάλογα με την αποδεικνυόμενη πείρα τους σε έργα της κατηγορίας και εφόσον η πείρα αυτή καλύπτει το χρόνο που απαιτείται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, για την εξέλιξή τους, στην τάξη για την οποία γίνεται η εγγραφή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.