Προεδρικό διάταγμα 472/85 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του νόμου 1418/1984 αποτελείται από:

 

α) Ένα ανώτερο υπάλληλο κλάδου ΑΤ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

 

β - ε) Τέσσερις υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση από τους οποίους τουλάχιστον δύο τεχνικοί.

 

στ - ζ) Δύο εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

η) Ένα εκπρόσωπο των πανελλήνιων επαγγελματικών ενώσεων των τεχνικών που έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και δεν είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

θ) Ένα εκπρόσωπο των επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου 1.

 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 μέχρι 7 του προηγούμενου άρθρου 1 εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.