Προεδρικό διάταγμα 447/91 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Της ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Διατάξεων Αυθαιρέτων Κατασκευών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

2. Η στελέχωση της ειδικής υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Διατάξεων Αυθαιρέτων Κατασκευώνγίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή με απόσπαση υπαλλήλων άλλου φορέα του Δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

3. Η αντιστοιχία της Υπηρεσίας αυτής ορίζεται σε επίπεδο Διεύθυνσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 309/1992 (ΦΕΚ 155/Α/1992).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 28/1999 (ΦΕΚ 32/Α/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.