Προεδρικό διάταγμα 447/91 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμοδιότητα της ειδικής υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Διατάξεων Αυθαιρέτων Κατασκευών ανάγεται:

 

1. Στην παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των ενεργειών των περιφερειακών υπηρεσιών για:

 

α) Τον εντοπισμό και καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών.

 

β) Την τήρηση της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών και των ειδικών εισφορών αυθαιρέτων.

 

γ) Την τήρηση αρχείου αυθαιρέτων και

 

δ) Την εισαγωγή της πληροφορικής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχετικών με τις αυθαίρετες κατασκευές περιφερειακών υπηρεσιών.

 

2. Στην διερεύνηση και εισήγηση μεθόδων και τρόπων για τον αποτελεσματικότερο περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης.

 

3. Στην τυποποίηση εγγράφων, πρωτοκόλλων και στην οργάνωση σεμιναρίων για τη συνεχή ενημέρωση των αρμοδίων για αυθαίρετες κατασκευές υπαλλήλων.

 

4. Στον συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης των αυθαιρέτων κατασκευών, σε συνεννόηση με άλλους συναρμόδιους φορείς.

 

2. Η ειδική υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Διατάξεων Αυθαιρέτων Κατασκευών οφείλει τον Ιανουάριο κάθε χρόνου να συντάσσει έκθεση πεπραγμένων του προηγουμένου χρόνου και να αναφέρει οπωσδήποτε τους ελέγχους που έκανε μέσα στο χρόνο και το αποτέλεσμα αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 28/1999 (ΦΕΚ 32/Α/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.